Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. 100% = nieuwe norm

100% = nieuwe norm

Op 16 oktober 2014 heeft de Tweede Kamer twee wetsvoorstellen in het kader van de WNT aangenomen. WNT 2De belangrijkste –en ook meest omstreden- van deze twee wetten (WNT 2) zal er voor zorgen dat het bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen per 1 januari 2015 naar 100% van het ministerssalaris zal zakken. De bezwaren van onder andere D66 en het CDA dat eerst de oorspronkelijke wet (WNT 1) nog maar twee jaar van kracht is en eerst geëvalueerd zou moeten worden zijn verworpen. Om de VVD mee...
Auteur artikelJokelien Brouwer-Harbach (uit dienst)
Gepubliceerd17 oktober 2014
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Op 16 oktober 2014 heeft de Tweede Kamer twee wetsvoorstellen in het kader van de WNT aangenomen.

WNT 2

De belangrijkste –en ook meest omstreden- van deze twee wetten (WNT 2) zal er voor zorgen dat het bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen per 1 januari 2015 naar 100% van het ministerssalaris zal zakken. De bezwaren van onder andere D66 en het CDA dat eerst de oorspronkelijke wet (WNT 1) nog maar twee jaar van kracht is en eerst geëvalueerd zou moeten worden zijn verworpen. Om de VVD mee te krijgen is wel toegezegd dat er meer uitzonderingen mogelijk zullen worden gemaakt indien vacatures onvervulbaar blijken te zijn. Dit is opgenomen in de derde nota van wijziging waarover ik u in mijn bijdrage van woensdag 15 oktober 2914 berichtte. Ik vraag mij af of de Tweede Kamer hiermee niet een sigaar uit eigen doos is gepresenteerd, het is uiteindelijk wel de minister die een dergelijke uitzondering moet toestaan en ook de ministerraad hierbij moet betrekken. Gezien het politieke klimaat als gaar om beloning in de (semi)publieke sector denk ik dat het niet erg snel tot een uitzondering zal komen.

Reparatiewet

De wijzigingen op de WNT buitelden de laatste tijd over elkaar heen. De zogenaamde Aanpassingswet is op 9 juni 2014 al aangenomen en met terugwerkende kracht per 1 januari 2013 in werking getreden. In dit haastige wetgevingsproces zijn redactionele onvolkomenheden gesloten, daartoe dient de Reparatiewet BZK 2014 (Reparatiewet WNT). Ook deze Reparatiewet is op 16 oktober 2014 door de Tweede Kamer aangenomen.

In de Reparatiewet zijn zaken geregeld als de schrapping van de meldingsverplichting ten aanzien niet-topfunctionarissen zonder dienstbetrekking en schrapping van de herberekening voor de publicatie van niet-topfunctionarissen.  Verder maakt deze wet duidelijk dat een afvloeiingsregeling waarvan een periode van betaalde non-activiteit deel uit maakt niet in strijd is met wet zolang het loon over de periode van non-activiteit eventueel tezamen met de daarbij komende ontslagvergoeding het maximum van € 75.000,- aan totale vergoeding maar niet te boven gaat.

Eerste Kamer

De wetten zullen nog behandeld moeten worden in de Eerst Kamer. Wellicht dat ook dit haastige wetgevingsproces weer tot onvolkomenheden heeft geleid. Wij houden u daarvan op de hoogte.