Zoeken
  1. 13 juni 2017 Seminar "Zonder gas in de kou?"

13 juni 2017 Seminar "Zonder gas in de kou?"

In Nederland verwarmen we onze huizen, gebouwen en tuinbouwkassen voornamelijk nog met aardgas. De overheid heeft bepaald dat de energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Daarom moeten we op zoek naar andere vormen van verwarming. Om deze zogeheten energietransitie mogelijk te maken en te bevorderen wordt de bestaande wet- en regelgeving aangepast. In dit seminar informeren wij u over de wijzigingen die u te wachten staan.Inhoud seminarVolgens minister Kamp is de energietransiti...
Artikel | 09 mei 2017 | Maarten Kole
In Nederland verwarmen we onze huizen, gebouwen en tuinbouwkassen voornamelijk nog met aardgas. De overheid heeft bepaald dat de energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Daarom moeten we op zoek naar andere vormen van verwarming. Om deze zogeheten energietransitie mogelijk te maken en te bevorderen wordt de bestaande wet- en regelgeving aangepast. In dit seminar informeren wij u over de wijzigingen die u te wachten staan.

Inhoud seminar
Volgens minister Kamp is de energietransitie alleen mogelijk als iedereen bijdraagt: overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers. De verandering van gas naar andere vormen van warmtebronnen is een immense operatie. Jan van der Meer, warmteregisseur van de regio’s Amsterdam en Arnhem-Nijmegen neemt u graag mee in wat ons allemaal te wachten staat.

De huidige wet- en regelgeving is niet toegesneden op duurzame vormen van warmtelevering. Dit betekent dat de nodige regels zullen moeten worden aangepast. Uit de evaluatie van de Warmtewet bleek dat deze wet op dit moment tot allerlei knelpunten leidt en daardoor de overstap van gas naar duurzame warmte belemmert. Maarten Kole, advocaat en specialist energierecht bij Dirkzwager, vertelt u graag meer over de op handen zijnde wijzigingen in de Warmtewet.

En welke rol kan de nieuwe Omgevingswet spelen bij de energietransitie? Denk daarbij aan het laten vervallen van de wettelijke verplichting voor de aansluiting van gebouwen op het gasnet. Maarten Baneke en Jasper Molenaar, beiden ervaren bestuursrechtadvocaten bij Dirkzwager, praten u graag bij.

Niet alleen de overheidsdoelstelling zorgt ervoor dat de energietransitie hoog op de agenda staat. In veel steden is het gasnet aan renovatie of vervanging toe en rijst de vraag of renovatie of vervanging nog rendabel is. Maar wat gebeurt er met de bestaande leidingen als wordt besloten om een nieuw warmtenet aan te leggen? Is de eigenaar van deze leidingen verplicht om ze op te ruimen? En moet je als grondeigenaar accepteren dat er nog een leiding in je grond wordt aangelegd? (Toegevoegd) notaris Anouk Bisseling en advocaat Hanna Zeilmaker houden zich dagelijks bezig met deze (eigendoms)vraagstukken en gaan hier graag dieper op in.

Dagvoorzitter
Karen Verkerk, notaris ondernemingsrecht en lid van onze vakgroep Energie, zal als dagvoorzitter zorgen voor de interactie tussen de sprekers en de deelnemers.

Voor wie?
Dit seminar is bestemd voor warmteleveranciers, overheden, woningbouwverenigingen, vastgoedbedrijven en projectontwikkelaars.

Dinsdag
13 juni 2017
Dirkzwager advocaten & notarissen
Velperweg 1, 6824 BZ Arnhem

Programma
13:15 uur Ontvangst met koffie en thee
13:45 uur Welkom en opening door dagvoorzitter Karen Verkerk
14:00 uur Algemene inleiding transitie van gas naar duurzaam door Jan van der Meer
14.30 uur Komende wijzigingen Warmtewet door Maarten Kole
15.00 uur Pauze met koffie en thee
15.30 uur Rol Omgevingswet bij de energietransitie door Jasper Molenaar en Maarten Baneke
16.00 uur (Eigendoms)vraagstukken bestaande en nieuwe leidingen door Anouk Bisseling en Hanna Zeilmaker
16.30 uur Afsluiting en borrel

Inschrijven en meer informatie

Inschrijven
U kunt zich inschrijven door een e-mail te zenden naar marketing@dirkzwager.nl o.v.v. Seminar 13 juni. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging en routebeschrijving.

Meer informatie
Voor meer informatie over het seminar kunt u contact opnemen met Annemarie Wiersma via marketing@dirkzwager.nl.

Kosten
Deelname aan dit seminar is kosteloos.