Zoeken
  1. 14 December 2017 - Seminar IT-geschillen: over voorkomen, genezen en oplossen

14 December 2017 - Seminar IT-geschillen: over voorkomen, genezen en oplossen

Uw bedrijfsvoering is erg afhankelijk geworden van de goede werking en beschikbaarheid van IT-systemen en daarin opgeslagen data. Het niet goed werken daarvan kan grote consequenties hebben. Een standaard leveringscontract volstaat niet om dergelijke risico’s goed te adresseren. Wat kunt u doen om problemen te voorkomen, en wat moet u doen als die problemen toch ontstaan? Hoe maakt u een goede risico inventarisatie en hoe vertaalt u dit naar een contract. Wat moet u doen bij geschillen (en wa...
Artikel | 05 september 2017 | Ernst-Jan van de Pas
Uw bedrijfsvoering is erg afhankelijk geworden van de goede werking en beschikbaarheid van IT-systemen en daarin opgeslagen data. Het niet goed werken daarvan kan grote consequenties hebben. Een standaard leveringscontract volstaat niet om dergelijke risico’s goed te adresseren. Wat kunt u doen om problemen te voorkomen, en wat moet u doen als die problemen toch ontstaan? Hoe maakt u een goede risico inventarisatie en hoe vertaalt u dit naar een contract. Wat moet u doen bij geschillen (en wat vooral niet) en welke mogelijkheden zijn er om eventuele geschillen op te lossen? In dit seminar zal aan de hand van een concreet stappenplan en een bespreking van recente rechtspraak in worden gegaan op onder meer deze vragen.In de praktijk zien wij dat bij afnemers de neiging bestaat om die risico’s volledig bij de IT-leverancier neer te leggen. IT-leveranciers hebben daarentegen de neiging om die risico’s weer zoveel mogelijk bij de afnemer/gebruiker neer te leggen. Beide situaties zijn niet reëel, maar wat is dan wel reëel? Hoe kom je tot een goed contract waar beide partijen mee uit de voeten kunnen? Welke lessen kunnen we trekken uit recente IT-geschillen om contracten nog beter te maken? Wat zijn je opties als je onverhoopt toch in een geschil terecht komt en wat moet je dan wel - en vooral ook - juist niet doen? Wanneer kies je voor de gang naar de rechter of juist voor alternatieve manieren van geschilbeslechting zoals arbitrage, mediation of deskundig advies?

Inhoud seminar
In dit seminar gaan wij, aan de hand van een concreet stappenplan en een bespreking van recente rechtspraak, in op onder meer deze vragen. Concreet zal in ieder geval in worden gegaan op onder meer de volgende onderwerpen:

  1. Risico-inventarisatie, hoe doe je dit? Waarom is dit relevant? Hoe vertaal je risico's naar het contract?

  2. Hoe bekijkt een rechter of arbiter een IT-geschil? Welke lessen kun je hier uit trekken?

  3. Welke geschilbeslechtingsmogelijkheden zijn er en welke is wanneer het meest geschikt?


Voor wie?
Dit seminar wordt aangeboden aan zowel afnemers als leveranciers van IT-producten. Hoewel de aanbestedingsrechtelijke aspecten dit keer buiten beschouwing worden gelaten, is dit seminar ook zeker relevant voor aanbestedende diensten.

Ervaren specialisten aan het woord
Ernst-Jan van de Pas beschouwt zichzelf als ‘technology-advocaat’. Hij richt zich concreet op IT-recht, Privacy en Intellectuele Eigendom. In zijn dagelijkse praktijk houdt hij zich bezig met het beoordelen en opstellen van complexe IT-contracten, zoals overeenkomsten met betrekking tot de aanschaf, installatie en implementatie van bedrijfskritische hardware en softwarepakketten (inclusief SaaS- en cloudcontracten), het optuigen en uitonderhandelen van samenwerkingsovereenkomsten (zoals technology partnerships en MES contracten), alsmede R&D overeenkomsten, licentiecontracten, exploitatieovereenkomsten en algemene voorwaarden. Naast zijn werk als advocaat is Ernst-Jan ook IT-arbiter bij de Stichting Geschiloplossing en Automatisering (SGOA).

Mark Jansen is sinds 2007 advocaat en gespecialiseerd op het gebied van Privacyrecht en IT-recht. Mark begeleidt onder meer de contractering van grote en kleine IT-projecten, adviseert en procedeert bij mislukte automatiseringen en staat cliënten bij in allerhande kwesties rondom het privacyrecht. Hij staat zowel afnemers als leveranciers bij, doch veelal de afnemer van een IT-systeem. Mark geeft met grote regelmaat lezingen over IT- en privacyrecht en schrijft hierover regelmatig op websites en in vakbladen.

Koen Christianen is advocaat bij Dirkzwager met als specialisme Intellectueel Eigendomsrecht en IT-recht. Hij heeft veel ervaring met het begeleiden van cliënten bij het sluiten van IT-contracten (waaronder cloud-contracten, bewerkersovereenkomsten en SLA’s) en het oplossen van IT-geschillen.

Inschrijven en meer informatie

Meer informatie
Voor meer (inhoudelijke) informatie over het seminar kunt u contact opnemen met mr. Ernst-Jan van de Pas (026 3538323; vandepas@dirkzwager.nl).

Kosten
Deelname aan dit seminar is kosteloos.

Inschrijven
U kunt zich inschrijven door een e-mail te zenden naar marketing@dirkzwager.nl o.v.v. IT-geschillen. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging en routebeschrijving.