Zoeken
  1. 17 februari 2016 Seminar Joint Development Agreements - Het gezamenlijk ontwikkelen van producten, software of kennis

17 februari 2016 Seminar Joint Development Agreements - Het gezamenlijk ontwikkelen van producten, software of kennis

Afspraken over het gezamenlijk ontwikkelen van producten, software of kennis worden veelal vastgelegd in een Joint Development Agreement (JDA), een Consortium Agreement (CA)of simpelweg een Samenwerkingsovereenkomst. Op 17  februari 2016 geeft Dirkzwager een seminar waarin wordt besproken welke onderwerpen tenminste geregeld moeten  worden in dergelijke overeenkomsten, en op welke wijze dat vanuit de verschillende perspectieven gedaan kan worden.Gezamenlijke ontwikkelingIn onze hoogtechnologi...
Artikel | 06 januari 2016 | Jaap Kronenberg
Afspraken over het gezamenlijk ontwikkelen van producten, software of kennis worden veelal vastgelegd in een Joint Development Agreement (JDA), een Consortium Agreement (CA)of simpelweg een Samenwerkingsovereenkomst. Op 17  februari 2016 geeft Dirkzwager een seminar waarin wordt besproken welke onderwerpen tenminste geregeld moeten  worden in dergelijke overeenkomsten, en op welke wijze dat vanuit de verschillende perspectieven gedaan kan worden.

Gezamenlijke ontwikkeling

In onze hoogtechnologische maatschappij is de ontwikkeling van nieuwe producten, software of kennis is een doel op zich geworden. Innovatie brengt vooruitgang met zich mee. De innovatie dwingt steeds vaker tot een hechtere samenwerking tussen partijen. Daarbij wordt veel kennis en kunde ingebracht, waaronder IE-rechten zoals octrooien en auteursrechten. Wat dient daarover in het contract geregeld te worden en hoe?

Exploitatie van de resultaten

Het in gang zetten van de gezamenlijke ontwikkeling van producten, software en kennis roept de vraag op wie wat mag met de resultaten die voortkomen uit de samenwerking tussen partijen. Wie krijgt daarop de rechten? Zijn er afspraken over gebruiksrechten, waaronder licenties, nodig? Wat gebeurt er bij de verkoop of overdracht van de resultaten aan derden? En wie mag wat over de resultaten publiceren?

Onderwerpen Joint Development Agreements

Afhankelijk van de exacte bedoelingen van partijen kan een groot palet aan onderwerpen contractueel worden geregeld. Tijdens het seminar over Joint Development Agreements komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

- Organisatie van de samenwerking en besluitvorming;

- Inbreng door partijen in het project (‘Background’):

-          IP, kennis, menskracht en/of financiële middelen;

-          Vrijwillige of verplichte inbreng;

-          Licenties op elkaars Background;

-          Open source licenties;

- Resultaten uit de samenwerking (‘Foreground’):

- Wie krijgt de (IP) rechten op de resultaten?

- Wat geldt er bij gezamenlijke Foreground?

- Licenties op resultaten;

- Licenties op noodzakelijke Background;

- Verkoop en overdracht Foreground;

- Wie treedt op tegen inbreukmakers?

  • Geheimhoudingsverplichtingen;

  • Afspraken over publicatie van resultaten;

  • Duur van de samenwerking;

  • Gevolgen van eventuele beëindiging.


Praktische tips en vragen

Door de onderwerpen vanuit meerdere perspectieven te behandelen krijgt u een totaalbeeld van de belangrijkste juridische issues waar u bij de voorbereiding en bij het contracteren rekening mee moet houden. De aard van deze contracten dwingt immers een aantal onmisbare bepalingen af als partijen hun samenwerking goed willen regelen. Er is ruimschoots gelegenheid uw specifieke vragen voor te leggen.

Voor wie?

Dit seminar is bedoeld voor alle ondernemers die producten, software of kennis in de breedste zin des woords verder willen ontwikkelen, exploiteren en/of daarbij samenwerken met andere partijen. Het seminar is ook bijzonder geschikt voor bedrijfsjuristen, productmanagers en R&D managers.

Door wie?

Het seminar zal worden verzorgd door de ervaren IE-advocaten Jaap Kronenberg en Joost Becker. Zij hebben ruime ervaring in opstellen en uitonderhandelen van contracten voor gezamenlijke ontwikkeling van producten, kennis en software.

Waar en wanneer?

Woensdag 17 februari 2016

Dirkzwager, Velperweg 1 6824 BZ, Arnhem

Programma

15.00 uur

Ontvangst

15.15 uur

Opening en Deel 1 van het seminar

16.00 uur

Pauze

16:15 uur

Deel 2 van het seminar

17.00 uur

Borrel

Inschrijven en meer informatie

Meer informatie

Mocht u vooraf meer willen weten over het seminar, neem dan contact op met Annemarie Wiersma via wiersma@dirkzwager.nl.

Kosten Deelname aan dit seminar is kosteloos.

Inschrijven Inschrijven voor het seminar kan door een e-mail te sturen aan marketing@dirkzwager.nl. Na aanmelding ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging en een routebeschrijving.