Zoeken
  1. 17 maart 2016 - Lezing "WNT: minder verdienen, meer verantwoorden"

17 maart 2016 - Lezing "WNT: minder verdienen, meer verantwoorden"

Ieder jaar organiseren wij in het kader van de Dirkzwager Academy de lezingenreeks Zorg & Recht over actuele onderwerpen in de zorgsector. Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst die plaatsvindt op donderdag 17 maart 2016 over het onderwerp “WNT: minder verdienen, meer verantwoorden”.De WNT blijft ons bezighouden, ook in 2016 en – naar verwachting – de daaropvolgende jaren. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door de vele nieuwe WNT-regels en praktische toepassingen daarvan. Daarnaast t...
Artikel | 08 maart 2016 | Luuk Arends
Ieder jaar organiseren wij in het kader van de Dirkzwager Academy de lezingenreeks Zorg & Recht over actuele onderwerpen in de zorgsector. Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst die plaatsvindt op donderdag 17 maart 2016 over het onderwerp “WNT: minder verdienen, meer verantwoorden”.

De WNT blijft ons bezighouden, ook in 2016 en – naar verwachting – de daaropvolgende jaren. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door de vele nieuwe WNT-regels en praktische toepassingen daarvan. Daarnaast treden er in toenemende mate spanningsvelden op rond de WNT:
• het overgangsrecht WNT belemmert de normale doorgroei van zittende bestuurders en directieleden;
• WNT-2 versterkt dit effect;
• daar staat tegenover dat de taken, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheidsrisico’s van bestuurders en toezichthouders toenemen, denk aan de Meavita-uitspraak van de Ondernemingskamer;
• instellingen in de zorg (semipublieke sector) zien zich als gevolg van de WNT geconfronteerd met de vraag of zij nog wel geschikte personen vinden voor topfuncties;
• zijn medische professionals bereid aanzienlijk financieel in te leveren om een topfunctie te vervullen? Dit tegen de achtergrond van de wens dat medici meer betrokken worden bij het (hoogste) management van zorginstellingen;
• individuele uitzonderingen op de maxima van de WNT zijn alleen mogelijk met instemming van de Ministerraad en openbare bekendmaking in de Staatscourant.

U wordt bijgepraat over de actualiteiten en spanningsvelden rond de WNT. De doelgroep van de lezing zijn bestuurders/directeuren (HR), toezichthouders en secretarissen Raad van Bestuur.

De bijeenkomst vindt plaats in Concertgebouw De  Vereeniging aan het Keizer Karelplein 2d in Nijmegen. Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom. De bijeenkomst start om 14.15 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. De lezing wordt gegeven door Henk Hoving, Jokelien Brouwer–Harbach en Tom van Malssen, allen advocaten bij Dirkzwager. Na afloop is er tijdens de borrel gelegenheid om persoonlijke vragen te stellen aan de inleiders en andere advocaten van Dirkzwager.

Deelname aan deze lezing is kosteloos. De lezingenreeks Zorg & Recht maakt deel uit van het programma van de Dirkzwager Academy. Als u daarvoor in aanmerking komt, kunt u met deze lezing opleidingspunten van de Orde van Advocaten behalen.

U kunt zich voor deze lezing aanmelden door een e-mail te sturen aan Brigitte van Sierenberg de Boer (marketing@dirkzwager.nl). Na aanmelding ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging en een routebeschrijving. Als er collega's zijn uit uw organisatie of netwerk die geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen en belangstelling hebben voor deze bijeenkomst, dan zijn zij eveneens van harte welkom. Ook zij kunnen zich dan aanmelden via een e-mail. Als er meer dan vijf collega's uit uw organisatie deel zouden willen nemen, dan verzoeken wij u om even telefonisch contact met ons op te nemen voordat uw collega's zich aanmelden.
Als u zich naar aanleiding van onze algemene uitnodiging al hebt aangemeld voor deze bijeenkomst, dan is het uiteraard niet nodig dat u zich opnieuw aanmeldt.

Wij hopen u op donderdag 17 maart aanstaande in Concertgebouw De Vereeniging te Nijmegen te mogen begroeten.

Als u belangstelling hebt voor een van deze bijeenkomsten dan bent u van harte welkom. U kunt zich dan alvast aanmelden door een e-mail te sturen aan marketing@dirkzwager.nl

Met vriendelijke groet,

Dirkzwager advocaten & notarissen N.V.
namens de secties gezondheidszorg en arbeidsrecht

Luuk Arends                   Henk Hoving
Advocaat-vennoot         Advocaat-vennoot

In 2016 organiseren wij in het kader van de lezingenreeks Zorg & Recht ook nog een aantal andere bijeenkomsten:

14 april 2016: Actualiteiten zorginkoop (mr. Koen Mous en mr. drs. Steef Verheijen)
23 juni 2016: Actualiteiten medische aansprakelijkheid (mr. Koen Mous en mr. drs. Steef Verheijen)
13 september 2016: Medezeggenschap in de zorg (prof. mr. Louis Houwen en mr. dr. Tom van Malssen)
13 oktober 2016: Transities in de eerste lijn (mr. dr. Luuk Arends en mr. dr. drs. Lieske de Jongh
17 november 2016: Do’s en don’ts in de fusie- en overnamepraktijk (mr. Peter-Jan Hopmans en mr. Marieke van Dongen)

Als u belangstelling hebt voor een van deze bijeenkomsten dan bent u van harte welkom. U kunt zich dan alvast aanmelden door een e-mail te sturen aan marketing@dirkzwager.nl