Zoeken
  1. 21 september 2017 Seminar Actualiteiten Onteigening

21 september 2017 Seminar Actualiteiten Onteigening

Het onteigeningsrecht is voortdurend in beweging. Jaarlijks worden vele Koninklijke Besluiten, vonnissen en arresten gewezen op het gebied van onteigening. Door de aantrekkende economie worden er weer projecten ontwikkeld met de bijbehorende discussies over eliminatie en egalisatie van bestemmingen. Ook na de arresten van 15 januari 2016 blijven er nog vragen over de eliminatieregel over. Verder komt de Aanvullingswet grondeigendom eraan, met mogelijk zeer ingrijpende wijzigingen van het onte...
Artikel | 01 augustus 2017 | Hanna Zeilmaker
Het onteigeningsrecht is voortdurend in beweging. Jaarlijks worden vele Koninklijke Besluiten, vonnissen en arresten gewezen op het gebied van onteigening. Door de aantrekkende economie worden er weer projecten ontwikkeld met de bijbehorende discussies over eliminatie en egalisatie van bestemmingen. Ook na de arresten van 15 januari 2016 blijven er nog vragen over de eliminatieregel over. Verder komt de Aanvullingswet grondeigendom eraan, met mogelijk zeer ingrijpende wijzigingen van het onteigeningsrecht.

Het is niet altijd even eenvoudig alle ontwikkelingen bij te houden. Daarom organiseert de sectie Overheid & Vastgoed van Dirkzwager ook dit jaar weer dé actualiteitencursus die u een volledig beeld van alle relevante ontwikkelingen biedt.

De administratieve procedure
De administratieve onteigeningsprocedure is niet zonder valkuilen. De Kroon hanteert strenge toetsingsmaatstaven, en het komt helaas toch met regelmaat voor dat een verzoek om onteigening, vanwege omissies of procedurefouten wordt afgewezen. De laatste jaren heeft vooral het minnelijk overleg in de belangstelling gestaan.

Onze onteigeningsspecialisten bespreken aan de hand van de in 2016 en 2017 verschenen Koninklijke Besluiten en de notities van Rijkswaterstaat de do’s en don’ts zodat uw dossier onteigeningsproof is, en zodat u weet waarop u als adviseur van de onteigende moet letten.

De gerechtelijke procedure
Het is uiteindelijk de rechter die de onteigening uitspreekt en de hoogte van de schadeloosstelling bepaalt. De rechter wordt geadviseerd door deskundigen. Daarbij zijn specialistische vraagstukken aan de orde. Actuele thema’s zijn o.a. de eliminatieregel en de vergoeding voor bijzondere (on)geschiktheid, waaronder bodembestanddelen en bodemverontreiniging. Onze onteigeningsspecialisten vertalen deze juridisch complexe onderwerpen aan de hand van een bespreking van de meest recente onteigeningsuitspraken naar uw dagelijkse onteigeningspraktijk.

Voor wie
Deze praktijkgerichte cursus biedt praktische én specialistische kennis voor eenieder die zich bezighoudt met het onteigeningsrecht, en is bij uitstek interessant voor medewerkers (met name van de afdeling grondzaken en juridische zaken) van gemeenten en waterschappen, en taxateurs/rentmeesters. Ook is de cursus aan te raden voor medewerkers die zijn betrokken bij het opstellen van bestemmings- en dijkverbeteringsplannen ter uitvoering waarvan onteigening noodzakelijk is. Bij deelname ontvangt u desgewenst een certificaat van onze Dirkzwager Academy dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.

Door ervaren specialisten
De cursus wordt verzorgd door gespecialiseerde advocaten op het gebied van grondverwerving en onteigening.

Hanna Zeilmaker en Joske Hagelaars zijn advocaten van de sectie Overheid & Vastgoed van Dirkzwager, en gespecialiseerd in het onteigeningsrecht. Hun praktijk bestaat uit het adviseren van overheden op het gebied van onteigening, het begeleiden van administratieve onteigeningsprocedures en het voeren van gerechtelijke onteigeningsprocedures voor overheden en voor onteigende partijen.

Hanna Zeilmaker is jarenlang voorzitter geweest van de Vereniging van Onteigeningsadvocaten en is bestuurslid van de Stichting DOBS.

Naast de onteigeningspraktijk bestaan de werkzaamheden van Hanna en Joske uit de ‘algemene overheidspraktijk’, variërend van overheidsaansprakelijkheid (o.a. planschade en nadeelcompensatie) tot gebiedsontwikkeling en grondexploitatie.

21 september 2017
TheaterHotel De Oranjerie
Kloosterwandplein 12-16
6041 JA Roermond

Programma
13.30 uur Ontvangst
14.00 uur Presentatie relevante Koninklijke Besluiten
15.00 uur Pauze
15.30 uur Presentatie relevante onteigeningsarresten
16.30 uur Borrel

Inschrijven en informatie

Meer informatie
Mocht u vooraf meer willen weten over het seminar, neem dan contact op met Hanna Zeilmaker, e-mail zeilmaker@dirkzwager.nl of telefoon 024 381 31 86.

Kosten
Deelname aan dit seminar is kosteloos.

Inschrijven
U kunt zich inschrijven door een e-mail te sturen naar marketing@dirkzwager.nl.