Zoeken
  1. 25 mei a.s. Rondetafelbijeenkomst Pensioen & ICT

25 mei a.s. Rondetafelbijeenkomst Pensioen & ICT

IT-risico’s zijn aan de orde van de dag. In het bijzonder bij pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisaties zijn de risico’s op financiële schade en reputatieschade enorm. Denk hierbij niet alleen beveiligingsinbreuken (zoals hacks), maar ook aan (langdurige) uitval van systemen, waardoor bijv. uitbetalingen niet meer tijdig plaats kunnen vinden.Blijf op de hoogteZorg ervoor dat IT-risico’s u geen grijze haren bezorgen, maar beheers deze risico’s! Wij praten u graag bij over de IT-ontwik...
Artikel | 11 mei 2016 | Frédérique Hoppers
IT-risico’s zijn aan de orde van de dag. In het bijzonder bij pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisaties zijn de risico’s op financiële schade en reputatieschade enorm. Denk hierbij niet alleen beveiligingsinbreuken (zoals hacks), maar ook aan (langdurige) uitval van systemen, waardoor bijv. uitbetalingen niet meer tijdig plaats kunnen vinden.

Blijf op de hoogte
Zorg ervoor dat IT-risico’s u geen grijze haren bezorgen, maar beheers deze risico’s! Wij praten u graag bij over de IT-ontwikkelingen, met kennis van de pensioenwereld waarin u opereert, zodat u voldoende compliant blijft. Door de bundeling van expertise op pensioen- en ICT-terrein wordt u in een halve middag bijgepraat over ICT - specifiek binnen de pensioenwereld.

Hoog op agenda DNB en Autoriteit Persoonsgegevens
Het is niet verwonderlijk dat inmiddels ook DNB dit onderwerp hoog op de agenda heeft staan en op 19 juni 2015 verslag heeft gedaan van verricht onderzoek naar de beheersing van IT-risico’s bij pensioenfondsen. De conclusie van DNB is onder meer dat de beheersing van IT-risico’s bij veel pensioenfondsen te weinig bestuurlijke aandacht krijgt. DNB heeft inmiddels aangekondigd meer dan voorheen aandacht te zullen vragen voor dit onderwerp. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens (de toezichthouder privacy) heeft de bescherming van financiële persoonsgegevens hoog op de agenda staan. Beide toezichthouders kunnen zowel preventief als reactief ingrijpen. Eventuele boetes kunnen niet alleen aan de organisatie, maar soms ook aan de bestuurders worden opgelegd.

Programma
Tijdens de bijeenkomst lichten we voor u het DNB-rapport van 19 juni 2015 toe. Daarnaast wordt onder andere ingegaan op de wet- en regelgeving rondom het uitbestedingsproces en de governance van en toezicht op de uitbestedingsrelatie. Ook geven wij verschillende tips en trucs mee voor het uitbestedingscontract. Tenslotte bespreken we de juridische en maatschappelijke ontwikkelingen rondom datalekken (waaronder de Wet meldplicht datalekken), cybercrime, cloud computing en de bescherming van persoonsgegevens, alsmede het belang van een goed IT-contract waarin die onderwerpen adequaat worden geadresseerd. Onderwerpen die zeker in de pensioenwereld hoog op de agenda zouden moeten staan.

Voor wie?
Voor pensioenfondsbestuurders, medewerkers van het Bestuursbureau, medewerkers van pensioenuitvoeringsorganisaties en IT-deskundigen, die verantwoordelijk zijn voor of zich bezighouden met IT-vraagstukken op pensioenterrein.

Waar en wanneer?
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 25 mei 2016 van 15.00 uur tot 16.45 uur in de conferentieruimte bij Dirkzwager advocaten & notarissen te Arnhem aan de Velperweg 1 (6824 BZ). Aansluitend kunt u op de borrel contact leggen met de ICT- en pensioenadvocaten van Dirkzwager en overige deelnemers van de workshop.

Programma

14.30 uur
Ontvangst
15.00 uur
Opening en toelichting DNB-rapport van 19 juni 2015, door Henk Hoving
15.10 uur
Pensioenjuridische aspecten uitbesteding en pensioentoezicht, door Frédérique Hoppers
15.45 uur
Pauze
16.00 uur
IT-risico’s en privacyaspecten binnen de pensioenwereld, door Mark Jansen
16.45 uur
Borrel

Over de sprekers

Henk Hoving is een ervaren advocaat arbeids- en pensioenrecht bij Dirkzwager. Hij adviseert (bestuurders van) werkgevers in complexe juridische aangelegenheden o.a. in pensioenwijzigings- en fusietrajecten. Hij publiceert regelmatig over actuele arbeids- en pensioenrechtelijke onderwerpen.

Frédérique Hoppers is gecertificeerd pensioenadvocaat bij Dirkzwager. Op een eigentijdse wijze adviseren, procederen en publiceren in allerlei pensioenkwesties is wat haar veel voldoening geeft in haar werk. Daarnaast is zij veelgevraagd spreker en verzorgt zij regelmatig cursussen over pensioenvraagstukken aan werkgevers, pensioenadviseurs, pensioenuitvoerders en ondernemingsraden.

Mark Jansen is advocaat IT- en privacyrecht bij Dirkzwager. Op IT-gebied wordt Mark betrokken in alle fasen van een IT-project: van de selectiefase tot aan de beslechting van geschillen. Verder adviseert Mark regelmatig over privacyrecht. Dat loopt uiteen van het adviseren over de nieuwe meldplicht datalekken tot het strategisch meedenken bij de uitrol van nieuw privacybeleid. Mark publiceert regelmatig op de website van kantoor en in diverse vakbladen en houdt regelmatig lezingen.

Inschrijven en meer informatie

Meer informatie
Mocht u vooraf meer willen weten over de bijeenkomst, neem dan contact op met Annemarie Wiersma via marketing@dirkzwager.nl.

Kosten
Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos

Inschrijven
U kunt zich inschrijven door een e-mail te zenden naar marketing@dirkzwager.nl o.v.v. Pensioen & ICT