Zoeken
  1. 28 November 2017 - seminar Auteursrecht voor Ondernemers

28 November 2017 - seminar Auteursrecht voor Ondernemers

Auteursrechten zijn essentieel voor bedrijven, instellingen en andere ondernemers. Ondernemers hebben voortdurend te maken met auteursrechten van zichzelf of van derden, vaak zonder zich dat te realiseren. Het auteursrecht is complex en voortdurend in ontwikkeling. Hoe herkent u kansen en welke regels gelden er? Hoe gaat u daarmee om in de praktijk? Welke contracten moet u sluiten?In het seminar geven wij een antwoord op deze vragen en staan wij stil bij een aantal aspecten van het auteursrec...
Artikel | 06 september 2017 | Joost Becker
Auteursrechten zijn essentieel voor bedrijven, instellingen en andere ondernemers. Ondernemers hebben voortdurend te maken met auteursrechten van zichzelf of van derden, vaak zonder zich dat te realiseren. Het auteursrecht is complex en voortdurend in ontwikkeling. Hoe herkent u kansen en welke regels gelden er? Hoe gaat u daarmee om in de praktijk? Welke contracten moet u sluiten?

In het seminar geven wij een antwoord op deze vragen en staan wij stil bij een aantal aspecten van het auteursrecht die relevant zijn voor alle ondernemers, zoals de bescherming van huisstijlen en (website)lay-outs. We geven veel concrete antwoorden, voorbeelden en praktische tips voor de praktijk:

  • Wanneer is iets beschermd door auteursrecht?

  • Wie is de rechthebbende?

  • Kan ik mijn auteursrechten beter overdragen of in licentie geven?

  • Hoe kan ik dat doen?

  • Waar moet ik dan op letten?

  • Iemand maakt inbreuk op mijn auteursrechten, hoe treed ik daar tegen op?


Deel 1: auteursrechten, rechthebbenden en slim contracteren (overdracht)


Auteursrechten kunnen op bijna alles rusten. Om een paar voorbeelden te noemen: websites, software, huisstijl, logo's, foto's en digitale content. Auteursrechten 'ontstaan' zonder registratie, maar niet álles is beschermd. De gemene deler is dat alle beschermde objecten een zekere mate van 'creativiteit' hebben. In dit deel van het seminar verkennen wij het auteursrecht en bespreken wij hoe u auteursrechten op een slimme manier kunt overdragen.

Ook komt het nieuwe auteurscontractenrecht aan bod, dat sinds 2015 geldt. Sommige auteurs dragen hun auteursrechten over aan een uitgever of ander bedrijf dat hun werken gaat exploiteren. Deze auteurs kunnen door deze nieuwe regels aanvullende rechten hebben, zoals een extra vergoeding wanneer hun werk ineens heel succesvol blijkt te zijn ('bestsellers'), of het recht om hun auteursrechten terug te eisen als deze niet wordt geëxploiteerd.

Deel 2: licentiecontracten en auteursrechtinbreuk


Veel rechthebbenden willen hun auteursrechten niet overdragen, maar willen zelf de controle houden over hun werken. Dat is precies waar licentiecontracten voor zijn bedoeld. Maar hoe zit zo'n contract in elkaar? En wat moet erin staan? Daarnaast lopen veel ondernemers aan tegen derden die hun werk kopiëren of nabootsen. Maar wanneer pleegt iemand eigenlijk auteursrechtinbreuk, en wat kunt u daar tegen beginnen? Hoe werkt een kort geding?

In dit deel van het seminar verkennen wij enkele aspecten van licentiecontracten en bespreken hoe u uw auteursrechten kunt beschermen en, als dat nodig is, kunt handhaven.

Programma


14.00 uur Ontvangst

14.15 uur Deel 1: auteursrechten, rechthebbenden en slim contracteren (overdracht)

15.00 uur Pauze

15.15 uur Deel 2: licentiecontracten en auteursrechtinbreuk

16.00 uur Borrel

Deze workshop wordt verzorgd door Joost Becker en Jeroen Lubbers, advocaten op de sectie Intellectuele Eigendom en IT-recht.

Voor wie?


Het seminar is bedoeld voor alle ondernemers.

Inschrijven


U kunt zich inschrijven door een e-mail te sturen naar marketing@dirkzwager.nl o.v.v. seminar 28 november. Schrijf u tijdig in; het aantal plaatsen is beperkt.Kosten


De deelname aan dit seminar is kosteloos.Meer informatie


Als u vooraf meer wil weten over dit seminar, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Annemarie Wiersma via marketing@dirkzwager.nl.