De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Aanhouding stemming over datum inwerkingtreding Omgevingswet

Aanhouding stemming over datum inwerkingtreding Omgevingswet

De Eerste Kamer heeft woensdagavond 13 januari jl. het plenaire debat met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de beoogde datum van inwerkingtreding geschorst. Ook de aangekondigde stemming daarover is aangehouden.
Leestijd 
Auteur artikel Jasper Molenaar
Gepubliceerd14 januari 2021
Laatst gewijzigd14 januari 2021
 

Voorhangprocedure gestart
Op 17 december 2020 is het ontwerp Koninklijk Besluit voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet (KB) voorgehangen waarmee een volgende stap is gezet richting de besluitvorming over de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022. In mijn eerdere blog daarover signaleerde ik al dat het verdere verloop van de voorhangprocedure nog wel eens spannend zou kunnen worden, omdat Eerste Kamerleden van de coalitie en oppositie zich ergeren aan de manier waarop de minister de wet er doorheen drukt. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat gisterenavond het debat over de inwerkingtreding is geschorst.

Debat over inwerkingtreding Omgevingswet geschorst
Alvorens de procedure te hervatten willen de Eerste Kamercommissies die betrokken zijn bij het inwerkingtredingsbesluit de komende tijd eerst met de minister in gesprek over zorgen die zijn gerezen bij de voorziene inwerkingtreding per 1 januari 2022. Die zorgen hebben met name betrekking op (i) de kosten en de kostenverdeling van de nieuwe wet, (ii) de uitvoerbaarheid en (iii) de goede werking van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) waarop de wet moet draaien. De  Minister zal deze week nog groot aantal vragen van de Eerste Kamer schriftelijk moeten beantwoorden (zie Kamerbrief d.d. 17 december 2020). Ollongren gaf in het debat aan dat de Kamer wat haar betreft het gehele voorjaar heeft om in een zorgvuldige besluitvorming een definitief oordeel te geven over het Koninklijk Besluit. Daarbij heeft zij toegelicht dat de Kamer niet vóór 2 februari 2021 een besluit hoeft te nemen over het KB, maar dat alleen kenbaar hoef te worden gemaakt of er bereidheid is om het KB daadwerkelijk in behandeling te nemen. Het KB zal in ieder geval niet voor bekrachtiging aan de Koning voorgelegd voordat Eerste en Tweede Kamer beide akkoord zijn gegaan, zo verzekerde de minister gisterenavond.

Het verdere verloop?
De Eerste Kamer heeft op 22 maart 2016 al ingestemd met de Omgevingswet zelf en op 11 februari 2020 met de Invoeringswet Omgevingswet die onder andere het overgangsrecht regelt. Het debat dat nu wordt gevoerd gaat in beginsel uitsluitend over de datum waarop de wet in werking zou moeten treden. Dirkzwager meldt u als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Voor dit moment ligt nog wel steeds concreet de datum van 1 januari 2022 op tafel voor de inwerkingtreding. Dat betekent dat er inmiddels nog minder dan een jaar de tijd is om u voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. Dirkzwager heeft voor overheden en het bedrijfsleven een opleidingscurriculum ontwikkeld om uw organisatie voor te bereiden op de Omgevingswet. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jasper Molenaar.