Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Aanscherping energieprestatiecoëfficiënt voor woningen

Aanscherping energieprestatiecoëfficiënt voor woningen

Op 1 januari 2011 wordt naar verwachting het Bouwbesluit 2003 gewijzigd, waarbij de energieprestatiecoëfficiënt voor woningen wordt aangescherpt van 0,8 naar 0,6 (voor woonwagens 1,3).Uit de nota van toelichting blijkt dat de wijziging plaats vindt om te komen tot een energieneutrale nieuwbouw in 2020 zoals beschreven in het werkprogramma “nieuwe energie voor het klimaat” en in de herziene richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen (richtlijn 2010/31/EU).Aanscherping van de eisen...
Auteur artikelMaarten Baneke (uit dienst)
Gepubliceerd08 november 2010
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Op 1 januari 2011 wordt naar verwachting het Bouwbesluit 2003 gewijzigd, waarbij de energieprestatiecoëfficiënt voor woningen wordt aangescherpt van 0,8 naar 0,6 (voor woonwagens 1,3).

Uit de nota van toelichting blijkt dat de wijziging plaats vindt om te komen tot een energieneutrale nieuwbouw in 2020 zoals beschreven in het werkprogramma “nieuwe energie voor het klimaat” en in de herziene richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen (richtlijn 2010/31/EU).
Aanscherping van de eisen voor woningbouw zal naar verwachting leiden tot een verdere toename in de toepassing van energiebesparende maatregelen. De verlaging is, zo blijkt uit onderzoek “Aanscherpingsstudie EPC-woningbouw 2011” (DGMR, rapport E.2009.0697.00.R003), haalbaar door bouwkundige en installatietechnische maatregelen. Het gaat dus niet enkel en alleen om de isolatie van een woning (bouwkundig), maar aan de aangescherpte eis kan ook worden voldaan door bijvoorbeeld een verhoogd rendement van de verwarmings- en warmwaterinstallatie.

Aanscherping van deze norm zal naar verwachting leiden tot bredere toepassing van alternatieve verwarmingssystemen WKO, zonneboiler zonnecollector,warmteterugwinning een energiezuinig ventilatiesysteem,  etc. (installatietechnisch).

Het is op dit moment nog niet helemaal duidelijk, of de nieuwe norm geldt voor woningen waarvoor een omgevingvergunning (voorheen: bouwvergunning)  wordt aangevraagd vóór 1 januari 2011, als de vergunning na die datum wordt aangevraagd. Dat zal bij de invoering nog moeten worden geregeld.
Zie hier het besluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2003 met Nota van Toelichting.

Meer informatie over dit onderwerp is verkrijgbaar bij Mr M.R.J. Baneke