Zoeken
  1. Aansluitplicht gas wordt toch beperkt

Aansluitplicht gas wordt toch beperkt

In 2050 dienen woningen en gebouwen niet meer met aardgas te worden verwarmd. Het is dus geldverspilling om nu nog gasleidingen in nieuwe gebiedsontwikkeling neer te leggen.Het wetsvoorstel de Wet STROOM zou regelen dat er gebieden kunnen worden aangewezen waar er geen aansluitplicht zou gelden, omdat daar warmtenetten worden aangelegd dan wel het om ‘all electric’ gebieden gaat. Dit wetsvoorstel is echter op 22 december 2015 door de Eerste Kamer verworpen.In het nieuwe wetsvoorstel (Wet Voor...
Artikel | 13 februari 2017 | Maarten Kole
In 2050 dienen woningen en gebouwen niet meer met aardgas te worden verwarmd. Het is dus geldverspilling om nu nog gasleidingen in nieuwe gebiedsontwikkeling neer te leggen.

Het wetsvoorstel de Wet STROOM zou regelen dat er gebieden kunnen worden aangewezen waar er geen aansluitplicht zou gelden, omdat daar warmtenetten worden aangelegd dan wel het om ‘all electric’ gebieden gaat. Dit wetsvoorstel is echter op 22 december 2015 door de Eerste Kamer verworpen.

In het nieuwe wetsvoorstel (Wet Voortgang Energietransitie) dat op 8 december 2016 bij de Tweede Kamer is ingediend, is de beperking van de aansluitplicht voor gas niet meegenomen. In het artikel ‘Aansluitplicht bij gasloos bouwen?’ gaf ik aan dat dit alsnog in de Gaswet geregeld moet worden. Met name netbeheerders hebben sterk gelobbyd om de aansluitplicht voor gas te beperken, zodat zij deze geldverspilling konden tegengaan. Aan hun oproep is nu gehoor gegeven.

Via het Amendement van het lid Bosman van 1 februari 2017 wil de regering nu alsnog in de Gaswet geregeld hebben dat er gebieden kunnen worden aangewezen waar er geen aansluitplicht geldt. Het amendement regelt dit door een wijziging van artikel 10 van de Gaswet. De bevoegdheid om te besluiten of een gebied geheel gasloos moet worden, wordt gelegd bij de gemeenten. Een college van burgemeester en wethouders kan alleen besluiten een gebied (een of meerdere straten of een of meerdere wijken) als een gasloos gebied aan te wijzen indien wordt voorzien in een alternatieve verwarmingsvoorziening. Als een college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat een bepaald gebied gasloos zal zijn, vervallen voor de netbeheerder die actief is in dat gebied, de verplichting om daar verbruikers aan te sluiten en ten behoeve van hen gas te transporteren. Om inzichtelijk te maken welke straten en wijken gasloos zijn, moeten gemeenten hun besluit melden bij de ACM. De ACM zal deze gebieden registreren en openbaar maken op de website.

Met deze beoogde wetswijziging zijn we weer een stap verder in de energietransitie.