Zoeken
  1. Aansprakelijkheid manege na gebruik van een gestald paard

Aansprakelijkheid manege na gebruik van een gestald paard

Regelmatig komt de vraag op wie aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door een paard, wanneer het paard gestald is op een manege. Zo ook in de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 5 december 2012. Het paard Lille, dat gestald was op de manege en gebruikt werd in de lessen, trapte na de les op weg naar de stallen achteruit en raakte daarbij een zevenjarig meisje in de buik. De verzekeraars van het meisje hebben vervolgens de manegehouder aansprakelijk gesteld voor de geleden schade.Gewoo...
Artikel | 21 februari 2013 | Dirkzwager
Regelmatig komt de vraag op wie aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door een paard, wanneer het paard gestald is op een manege. Zo ook in de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 5 december 2012. Het paard Lille, dat gestald was op de manege en gebruikt werd in de lessen, trapte na de les op weg naar de stallen achteruit en raakte daarbij een zevenjarig meisje in de buik. De verzekeraars van het meisje hebben vervolgens de manegehouder aansprakelijk gesteld voor de geleden schade.

Gewoonlijk rust de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een paard op de bezitter van het paard. Wanneer een paard door een ander dan de bezitter wordt gebruikt in de uitoefening van een bedrijf, dan rust deze  risicoaansprakelijkheid op degene die het gebruik uitoefent, aldus artikel 6:181 BW.

De manegehouder voerde onder andere aan dat het paard Lille niet bedrijfsmatig werd gebuikt. Er was geen sprake van een gereduceerd tarief voor de stalling en de bezitter reed zelf ook meerdere keren per week op het paard. Ook mochten de leerlingen zelf kiezen welk paard zij in de les wilden berijden, dit werd niet bepaald door de manegehouder. De rechtbank oordeelt dat het paard Lille wel bedrijfsmatig werd gebruikt, omdat zij werd ingezet in de lessen. Dat de schade pas ontstond na afloop van de les maakt dat niet anders. Het ongeval deed zich voor direct na de les en hield daardoor nog voldoende verband daarmee.

Voorts betoogde de manegehouder dat er sprake was van eigen schuld bij het slachtoffer. Het slachtoffer liep te dicht achter haar voorganger en had geen gebruik gemaakt van beschikbare beschermingsmiddelen, zoals een bodyprotector. De rechtbank achtte het van belang dat de schade was veroorzaakt door een ander paard dan het paard dat het slachtoffer had bereden in de les, en dat het ongeval had plaatsgevonden na afloop van de les. Het slachtoffer hoefde daarom geen rekening te houden met enig onberekenbaar gedrag van het paard Lille. Los daarvan overweegt de rechtbank dat het slachtoffer nog maar zeven jaar oud was. Daardoor had zij een beperkt inzicht in de ernst van het gevaar dat schuilt in de eigen energie van paarden en de gevolgen van een trap van een paard. Dit alleen al is voldoende reden om de schade in het geheel niet voor haar rekening te laten komen.

Door Christien Beernink, advocaat Hippisch recht.