Zoeken
  1. Aansprakelijkstelling voorkomt geen verjaring naar Duits recht!

Aansprakelijkstelling voorkomt geen verjaring naar Duits recht!

Het Duits en het Nederlands civiele recht lijken nogal op elkaar. Dit komt ten eerste natuurlijk door de invloeden van de Europese regelgeving, maar ook  verder kent de civiele wetgeving vergelijkbare regels in beide landen.Daardoor is het (ook voor juristen) verleidelijk met hun nationale bril op de contracten en vorderingen uit het andere rechtstelsel te beoordelen. Meestal gaat dit goed of kunnen problemen en/of misverstanden die zijn ontstaan achteraf worden opgelost of beslecht.Een paar...
Artikel | 27 januari 2017 | Kristin Schenkel
Het Duits en het Nederlands civiele recht lijken nogal op elkaar. Dit komt ten eerste natuurlijk door de invloeden van de Europese regelgeving, maar ook  verder kent de civiele wetgeving vergelijkbare regels in beide landen.

Daardoor is het (ook voor juristen) verleidelijk met hun nationale bril op de contracten en vorderingen uit het andere rechtstelsel te beoordelen. Meestal gaat dit goed of kunnen problemen en/of misverstanden die zijn ontstaan achteraf worden opgelost of beslecht.

Een paar van die kleine verschillen in het civiele recht kunnen echter ook  grote en vaak niet te corrigeren gevolgen hebben, zoals bijvoorbeeld de Duitse verjaringsregelingen.

1. Wat betekent verjaring?

De verjaring betekent het moment vanaf wanneer een vordering van de schuldenaar niet meer voldaan hoeft te worden. Verjaring betekent niet dat een vordering niet meer bestaat of dat het bedrag teruggestort moet worden indien de schuldenaar deze vordering alsnog voldoet.

TIP: Ook verjaarde vorderingen gewoon middels een brief aanmanen voordat ze in de boeken afgeschreven worden. Misschien betaalt de schuldenaar wel.

De verjaring is slechts een instrument voor de rechtsvrede. De wetgever heeft simpelweg een tijdsgrens getrokken en als deze is overschreden hoeft de schuldenaar er geen rekening meer mee te houden de vordering te moeten voldoen.

2. Wat zijn de verjaringstermijnen in het Duits recht?

De gewone verjaringstermijn, die op de meeste contractuele en wettelijke vorderingen van toepassing is, bedraagt 3 jaar. Het Duits recht kent tevens ook verjaringstermijnen van 2, 5, 10 en 30 jaar. De verjaringstermijn begint volgens Duits recht niet te lopen vanaf het moment waarop de vordering is ontstaan, maar vanaf het einde van het jaar waarin een vordering opeisbaar is geworden.

Voorbeeld: A heeft op 25 maart 2016 haar auto aan B verkocht voor € 5.000. B haalt de auto op, maar is het geld voor de betaling vergeten. A vertrouwt erop dat B het geld alsnog zal betalen en geeft de auto mee. B betaalt vervolgens niet.

De koopprijsvordering van A is met het afsluiten van de koopovereenkomst en derhalve op 25 maart 2016 opeisbaar geworden. De verjaring van deze vordering begint pas aan het einde van het jaar 2016. De driejarige verjaringstermijn eindigt derhalve op 31 december 2019. Vanaf 1 januari 2020 is de vordering van A verjaard.

3. Hoe stuit men de verjaring conform Duits recht?

Het sturen van een aansprakelijkstelling of een aanmaning is conform Duits recht niet genoeg om de verjaring te stuiten.

De meest veilige manier is het aanhangig maken van een procedure.

TIP: Dit hoeft niet altijd in de vorm  van een dagvaarding. Het Duits procesrecht kent een heel effectieve betalingsbevelprocedure voor geldvorderingen. Deze procedure, het zogenaamde “Mahnverfahren”, kan iedereen zelf online aanhangig maken. Ook grensoverschrijdend bieden de Europese Verordeningen goede alternatieven voor de klassieke dagvaardingsprocedure. Denk bijvoorbeeld aan de Europese betalingsbevelprocedure of de Europese procedure voor geringe vorderingen.

Verder kan de verjaring ook gestuit worden door bijvoorbeeld onderhandelingen van de partijen. Hierbij is het echter belangrijk dat er ook daadwerkelijk een dialoog omtrent de vorderingen wordt gevoerd. Het eenzijdig aandringen op betaling vervult deze voorwaarde niet.

4. Zijn er nog andere trucs?

Mocht het dan toch gebeuren dat een vordering verjaard is, dan betekent dit niet per se dat men hiermee niets meer kan. Het Duits recht biedt bijvoorbeeld nog wel de mogelijkheid met een verjaarde vordering te  gaan verrekenen. Voorwaarde is wel dat de beide vorderingen die met elkaar verrekend worden beide op een moment bestonden waarop ze nog niet verjaard waren.

5. Samenvatting

Het Duits verjaringsrecht vormt een onbekende valkuil voor Nederlandse ondernemers. Bij het grensoverschrijdend zaken doen is het echter belangrijk de kleine verschillen in de verschillende rechtstelsels goed voor ogen te hebben om grote rechtsgevolgen te voorkomen. Ten aanzien van de verjaring geldt (net zoals in Nederland) dat een goed debiteurenbeheer verjaring kan voorkomen. Het is dan ook raadzaam de verjaringstermijnen van het andere land te kennen en toe te passen.