Zoeken
  1. Aanwezigheid rotonde resulteerde niet in BTW bouwterrein

Aanwezigheid rotonde resulteerde niet in BTW bouwterrein

Levering van onroerende zaken is voor de heffing van BTW vrijgesteld. Dit is anders wanneer er sprake is van een bouwterrein in de zin van de BTW. Hiervan kan onder meer sprake zijn wanneer er sprake is van levering van onbebouwde grond waaraan in de omgeving voorzieningen zijn getroffen met het oog op de bebouwing van de grond.Bij de zaak die voor de rechtbank Breda diende op 26 september 2011 (LJN: BU4758) was het de vraag of de aanleg van een rotonde in de omgeving van een nieuwbouwgebied...
Auteur artikelJohn Wijnmaalen MRICS
Gepubliceerd15 februari 2012
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Levering van onroerende zaken is voor de heffing van BTW vrijgesteld. Dit is anders wanneer er sprake is van een bouwterrein in de zin van de BTW. Hiervan kan onder meer sprake zijn wanneer er sprake is van levering van onbebouwde grond waaraan in de omgeving voorzieningen zijn getroffen met het oog op de bebouwing van de grond.

Bij de zaak die voor de rechtbank Breda diende op 26 september 2011 (LJN: BU4758) was het de vraag of de aanleg van een rotonde in de omgeving van een nieuwbouwgebied er toe leidde dat er sprake was van een bouwterrein voor de BTW. In het geschil stond vast dat de overgedragen grond onbebouwd was ten tijde van de levering en dat in de omgeving daarvan de rotonde was aangelegd. Het initiatief voor de aanleg van de rotonde lag bij de provincie. De raad van de betreffende gemeente had een besluit genomen waaruit bleek dat de doelstelling van de rotonde een verbetering van de verkeersveiligheid en een verbeterde doorstroming van het verkeer was.

De rechtbank komt dan tot het oordeel dat de rotonde niet is aangelegd met het oog op de bebouwing van de grond. Dat de toekomstige aansluiting van het bouwgebied in de beschouwingen voor de aanleg is betrokken doet daar niet aan af aangezien dat blijkbaar slechts een bijkomend belang was en niet de doelstelling voor de aanleg van de rotonde. Daarbij speelt ook een rol dat de potentiële woningbouw ten tijde van de aanleg van de rotonde op een andere locatie was geprojecteerd dan de locatie waar het nieuwbouwproject uiteindelijk is gerealiseerd. Door deze wijziging van de locatie sluit het nieuwbouwgebied ook niet rechtstreeks meer aan op de rotonde.

Aangezien de aanleg van de rotonde dus niet met het oog op de bebouwing van de grond heeft plaatsgevonden, is de levering van de nieuwbouwlocatie vrijgesteld van BTW.