Zoeken
  1. Akkoord over stimuleringen woningmarkt en bouwsector

Akkoord over stimuleringen woningmarkt en bouwsector

Het kabinet heeft samen met D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen een akkoord bereikt over de woningmarkt en de bouwsector. De maatregelen moeten zorgen voor stimulering van en vertrouwen in de markt.HypotheekHet volledig en annuitair aflossen van hypotheken in 30 jaar blijft de norm. Daarnaast wordt het mogelijk een tweede lening naast de hypotheek af te sluiten tot maximaal 50% van de waarde van de woning. De rente voor deze tweede lening is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelastin...
Artikel | 14 februari 2013 | Anouk Bisseling
Het kabinet heeft samen met D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen een akkoord bereikt over de woningmarkt en de bouwsector. De maatregelen moeten zorgen voor stimulering van en vertrouwen in de markt.

Hypotheek
Het volledig en annuitair aflossen van hypotheken in 30 jaar blijft de norm. Daarnaast wordt het mogelijk een tweede lening naast de hypotheek af te sluiten tot maximaal 50% van de waarde van de woning. De rente voor deze tweede lening is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De looptijd voor deze lening is maximaal 35 jaar.

BTW voor verbouwingen en renovaties
De BTW voor verbouwingen en renovaties van bestaande bouw wordt per 1 maart voor 1 jaar verlaagd naar 6 %.

Huurverhoging
De jaarlijkse huurverhoging wordt verlaagd ten opzichte van het Regeerakkoord. Voor inkomens boven € 43.000,- wordt de huurverhoging 4,0 % + inflatie (dit was 6,5 %) en voor inkomens tussen de € 33.000,- en € 43.000,- wordt de verhoging 2,0 % + inflatie (dit was 2,5 %). De verhoging voor inkomens tot € 33.000,- bedraagt 1,5 % + inflatie.

Startersleningen
De bijdrage van het Rijk aan de starterslening wordt in 2013 verhoogd van 20 miljoen naar 50 miljoen. Daarmee kunnen ruim 11.000 startersleningen worden verstrekt.

Woningcorporaties
De verhuurderheffing die woningcorporaties moeten afdragen zal langzamer oplopen, het Woningwaarderingstelsel blijft vooralsnog gehandhaafd en de regels voor verkoop van corporatiewoningen worden versoepeld.