1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Ambtshalve toetsing bij consumentenkrediet

Ambtshalve toetsing bij consumentenkrediet

Ambtshalve toetsing heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen. Als gevolg van jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie (‘HvJEU’) moet er ambtshalve op consumentenrichtlijnen getoetst worden in alle (gerechtelijke) procedures waar consumentenrechten aan de orde zijn. Ambtshalve toetsing houdt in dat de rechter toetst aan consumentenrechten, ook al hebben partijen zelf daar geen beroep op gedaan. Dit komt specifiek tot uiting bij consumentenkrediet, waarbij rechters zowel de kredietovereenkomsten als de precontractuele informatieverstrekking en kredietwaardigheidstoets ambtshalve toetsen. De gevolgen van deze toetsing kunnen ver gaan. Indien geoordeeld wordt dat de consumentenrechten geschonden zijn, kan de rechter de kredietovereenkomst nietig verklaren of vernietigen.
Leestijd 
Auteur artikel Chantal van den Borne
Gepubliceerd 25 augustus 2023
Laatst gewijzigd 04 september 2023

In een in het Tijdschrift voor Financieel Recht gepubliceerd artikel hebben Rick Sanders en ik de jurisprudentie als gevolg van ambtshalve toetsing bij consumentenkrediet op een rij gezet en geduid tegen de achtergrond van de praktijk van de kredietverstrekking en het achterliggende juridische kader. Het artikel richt zich in het bijzonder op de jurisprudentie ten aanzien van ambtshalve toetsing van precontractuele informatieverplichtingen  en de kredietwaardigheidstoets bij consumentenkrediet. Tevens wordt ingegaan op het belang van de ambtshalve toetsing, de (juridische) achtergronden van consumentenkrediet en de sancties. Het artikel is verschenen in het TvFR nr. 7 van juli 2021. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chantal van den Borne (borne@dirkwager.nl)