Zoeken
  1. AMvB’s en Invoeringswet voor advies naar de Raad van State

AMvB’s en Invoeringswet voor advies naar de Raad van State

Op 30 juni jl. zijn de vier AMvB's, de invoeringswet Omgevingswet en de Aanvullingswet natuur voor advies naar de Raad van State gezonden. Het gaat om de AMvB’s Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving en Besluit bouwwerken leefomgeving. Ze vervangen samen de ongeveer 60 bestaande AMvB’s op het vlak van omgevingsrecht. De vier ontwerpbesluiten bevatten een nadere uitwerking van de regels van de Omgevingswet.Het Omgevingsbesluit (Ob)Dit besluit regelt...
Auteur artikelJasper Molenaar
Gepubliceerd04 juli 2017
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Op 30 juni jl. zijn de vier AMvB's, de invoeringswet Omgevingswet en de Aanvullingswet natuur voor advies naar de Raad van State gezonden. Het gaat om de AMvB’s Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving en Besluit bouwwerken leefomgeving. Ze vervangen samen de ongeveer 60 bestaande AMvB’s op het vlak van omgevingsrecht. De vier ontwerpbesluiten bevatten een nadere uitwerking van de regels van de Omgevingswet.

Het Omgevingsbesluit (Ob)
Dit besluit regelt de procedures en bepaalt wie als bevoegd gezag verantwoordelijk is. Het besluit vermindert het aantal procedurele bepalingen en biedt snellere procedures.

Het besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
Provincies, gemeenten en waterschappen maken omgevingsplannen en verordeningen. In dit Besluit is vastgelegd hoe ze dit moeten doen en hoe veel afwegingsruimte hierbij bestaat. Gemeenten kunnen zo bijvoorbeeld beter rekening houden met het type gebied. Het besluit bevat verder onder meer omgevingswaarden, bijvoorbeeld voor luchtkwaliteit.

Besluit activiteiten in de leefomgeving (Bal)
Dit besluit bevat de basisregels voor activiteiten van burgers en bedrijven. In het besluit staat bovendien welke ruimte gemeenten, provincies en waterschappen hebben om af te wijken en in welke gevallen een vergunning nodig is.

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
Dit besluit bevat regels over bouwen en slopen alsmede eisen over de veiligheid en het gebruik van woningen en andere bouwwerken.

Gelijktijdig met de AMvB’s zijn ook het ontwerp van de Invoeringswet en de Aanvullingswet natuur voor advies naar de Raad van State gezonden. Op die manier kan de Afdeling de Invoeringswet en de AMvB’s in samenhang beoordelen. Op dit moment wordt ook gewerkt aan de nadere uitwerking van de vier AMvB’s in de Omgevingsregeling. Deze regeling bevat uitvoeringsregels op meer praktisch niveau.

Wilt u meer weten over de Omgevingswet? Neem contact op met Jasper Molenaar.