1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Annotatie in Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN) over de vertrouwelijkheid van aanbestedingsstukken onder de Wob/Woo

Annotatie in Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN) over de vertrouwelijkheid van aanbestedingsstukken onder de Wob/Woo

In het tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN 2022/104, afl. 5) is een noot van Mathijs Jonkers en Tony van Wijk over de vertrouwelijkheid van aanbestedingsstukken onder de Wob/Woo gepubliceerd.
Leestijd 
Auteur artikel Mathijs Jonkers
Gepubliceerd 20 juli 2022
Laatst gewijzigd 20 juli 2022

In deze noot staat centraal hoe een Wob-verzoek (vanaf 1 mei 2022 een Woo-verzoek) zich verhoudt tot de bescherming van gegevens van een inschrijver op basis van de Aanbestedingswet 2012 (artikel 2.57 Aw 2012). Tevens wordt ingegaan op de betekenis van Europese jurisprudentie voor de wijze waarop een Wob/Woo-verzoek moet worden beoordeeld.

De volledige noot van Mathijs Jonkers en Tony van Wijk is hier te raadplegen (bijlage PDF).