Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Autoriteit Financiële Markten: prioriteiten 2011

Autoriteit Financiële Markten: prioriteiten 2011

Op 24 januari 2011 heeft de AFM haar prioriteiten en begroting voor 2011 gepubliceerd. In het kader van risicogestuurd toezicht maakt de AFM aan analyse van de markt en kiest op basis daarvan de thema’s in het toezicht. Naast de acht al bestaande thema’s (en het reguliere toezicht) heeft de AFM voor 2011 de volgende twee nieuwe thema’s gekozen: “Beter bestuur” en “Verbetering producten en advies vermogensopbouw”.Onder het thema Beter bestuur wordt het toezicht verstaan op “op de manier waarop...
Auteur artikelFrans Knüppe
Gepubliceerd24 januari 2011
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Op 24 januari 2011 heeft de AFM haar prioriteiten en begroting voor 2011 gepubliceerd. In het kader van risicogestuurd toezicht maakt de AFM aan analyse van de markt en kiest op basis daarvan de thema’s in het toezicht. Naast de acht al bestaande thema’s (en het reguliere toezicht) heeft de AFM voor 2011 de volgende twee nieuwe thema’s gekozen: “Beter bestuur” en “Verbetering producten en advies vermogensopbouw”.

Onder het thema Beter bestuur wordt het toezicht verstaan op “op de manier waarop financiële ondernemingen en pensioenfondsen worden bestuurd en op het gedrag van een onderneming of pensioenfonds als geheel”. Het gaat daarbij met name om bestuurders en commissarissen van deze ondernemingen en pensioenfondsen. Omdat deze bestuurders (en commissarissen) zich meer bewust moeten zijn van hun maatschappelijke positie, de aan hen gestelde eisen en verwachtingen, gaat de AFM een visie op ondernemingsbestuur ontwikkelen en investeren in expertise op dit terrein. Dit zal gebeuren in samenspraak met De Nederlandsche Bank, het ministerie van Financiën en verschillende brancheorganisaties. Daarnaast zal de AFM de zogenaamde Bestuurdersmonitor inzetten, dit betreft de toetsing op deskundigheid aan de poort en de doorlopende toetsing van bestuurders en de (toekomstige) toetsing van commissarissen en aandeelhouders.

Voor consumenten is het moeilijk te doorzien wat een goede keuze is voor vermogensopbouw. Dit is deels te wijten aan de lange looptijd van producten, de samenloop tussen complexe producten en lastige (fiscale) voorwaarden. Dit wordt nog moeilijker als de producten een beleggingscomponent bevatten. Door een onzekere beleggingsopbrengst wordt het lastig zo niet onmogelijk de kwaliteit en prijs van deze beleggingscomponenten te beoordelen. Dit geldt tot op zekere hoogte ook voor adviseurs. Ook zijn de kosten van veel beleggingsproducten- en diensten hoog. Bovendien kan zich in de huidige praktijk een aantal risico’s voordoen. Door een gebrek aan transparantie kan het bijvoorbeeld moeilijk zijn om goed zicht te krijgen op het werkelijke beleggingsbeleid en ook kan het risicomanagement vaak verbeterd worden. Daarnaast communiceren adviseurs te weinig tussentijds met hun klanten over het risico van de portefeuille en wat er aan gedaan wordt om dit risico in lijn met de afspraken te houden. Aldus de AFM. In 2011 richt de AFM zich op verdere kennisopbouw over dit thema en op de aanpak van misstanden. Ook zal de AFM een duidelijk normenkader ontwikkelen ter vastlegging van wat de AFM verstaat onder zorgvuldig beleggen. Aan de hand van dit normenkader zal de AFM later in 2011 onderzoeken in hoeverre bij beleggingsondernemingen zorgvuldig wordt belegd.

Naast bovengenoemde thema’s zal de AFM de bestaande acht thema’s handhaven. Het gaat daarbij om: Productaanbieders gaan het belang van de klant centraal stellen; Kwaliteit van financiële dienstverlening wordt beter; Hoogte en risico’s van pensioenen worden transparanter; Meer doelgerichte en snellere aanpak zware schendingen integriteit; Kwaliteit (financiële) informatie kapitaalmarkten wordt verbeterd; Internationale handelsplatformen worden eerlijker en efficiënter;  Toezicht op marktmisbruik wordt meer zichtbaar; en Bevorderen kwaliteit internationaal toezicht.

De begroting 2011 van de AFM is hier terug te vinden: http://www.dzw.gr/1a86a