Zoeken
  1. Bent u een professionele belegger? Pas op voor de kleinere beleggersbescherming!

Bent u een 'professionele belegger'? Pas op voor de kleinere beleggersbescherming!

Beleggingsondernemingen moeten hun cliënten indelen in drie groepen. Afhankelijk van de groep waarin de cliënt is ingedeeld, geniet deze cliënt een bepaalde mate van beleggersbescherming. Hoe hoger de beleggersbescherming, hoe meer eisen die aan de dienstverlening van de beleggingsonderneming worden gesteld.
Auteur artikelRick Sanders
Gepubliceerd03 juli 2019
Laatst gewijzigd03 juli 2019
Leestijd 

Drie categorieën cliënten bij beleggingsondernemingen

Een beleggingsonderneming kan een cliënt in drie groepen indelen:

  1. niet-professionele beleggers;
  2. professionele beleggers; of
  3. in aanmerking komende tegenpartijen.

Niet-professionele beleggers zijn alle cliënten die niet de groep professionele beleggers vallen. Professionele beleggers zijn onder andere banken, beheerders van beleggingsinstellingen, beleggingsondernemingen, verzekeraars en pensioenfondsen. Daarnaast worden rechtspersonen of vennootschappen als professioneel aangemerkt als zij aan twee van de volgende omvangvereisten voldoen:

  • een balanstotaal van ten minste EUR 20.000.000,-; en/of
  • een netto-omzet van ten minste EUR 40.000.000,-; en/
  • een eigen vermogen van ten minste EUR 2.000.000,-.

De groep in aanmerking komende tegenpartijen is nagenoeg gelijk aan de groep professionele beleggers, met uitzondering van bepaalde beleggers in financiële instrumenten en grote rechtspersonen of vennootschappen. Deze laatste partijen kunnen alleen in de groep in aanmerking komende tegenpartijen worden ingedeeld als zij hiermee zelf instemmen (dit heet een opt-up).

Een professionele belegger die (toch) wil worden aangemerkt als niet-professionele belegger, kan daarvoor bij de beleggingsonderneming een verzoek doen om de cliëntclassificatie aan te passen (die heet een opt-down). De beleggingsonderneming is niet verplicht om aan dit verzoek mee te werken.

Het niveau van beleggersbescherming

De groep waarin een cliënt door de beleggingsonderneming wordt ingedeeld, bepaalt hoeveel eisen aan de dienstverlening worden gesteld. Voor niet-professionele beleggers geldt een hoog niveau van bescherming, voor professionele beleggers een lager niveau. In aanmerking komende tegenpartijen hebben het laagste niveau van bescherming.

Waar beleggingsondernemingen zich bij niet-professionele beleggers moeten houden aan alle gedragsregels, hoeft dit slechts in mindere mate bij professionele beleggers. Zo hoeft een beleggingsonderneming soms minder informatie te verstrekken aan of in te winnen van cliënten. Bij professionele beleggers mogen beleggingsondernemingen onder omstandigheden bijvoorbeeld uitgaan van een bepaald niveau van kennis en ervaring en een bepaalde draagkracht voor eventuele verliezen. 

Als u bent/wordt gekwalificeerd als een professionele belegger, terwijl u mogelijk niet over de kennis en ervaring van een professional beschikt, dan kan het handig zijn om goed te controleren in hoeverre uw cliëntclassificatie overeenstemt met de werkelijkheid. Hierdoor kunt u mogelijk een hogere beleggersbescherming genieten.

Heeft u vragen over cliëntclassificatie, of over een geschil met een beleggingsonderneming waar u mogelijk onterecht als professionele belegger bent gekwalificeerd? Neem dan vrijblijvend contact op met Dirkzwager.