Zoeken
  1. Bezetten domeinnaam in strijd met handelsnaamwet danwel onrechtmatig?

Bezetten domeinnaam in strijd met handelsnaamwet danwel onrechtmatig?

Het gerechtshof in Amsterdam heeft recent een uitspraak gewezen waarin geoordeeld is over het registreren van een domeinnaam en daaraan gerelateerd handelsnaam gebruik. In deze uitspraak oordeelt de rechter dat het onder omstandigheden onrechtmatig kan zijn om een domeinnaam registratie te verlengen indien je bekend bent met het belang van de andere partij bij diezelfde domeinnaam.De casusA gebruikte tot 26 oktober 2009 een bepaalde website. Toen B de domeinnaam van deze website daarna in han...
Auteur artikelDirkzwager
Gepubliceerd12 oktober 2010
Laatst gewijzigd12 oktober 2010
Leestijd 
Het gerechtshof in Amsterdam heeft recent een uitspraak gewezen waarin geoordeeld is over het registreren van een domeinnaam en daaraan gerelateerd handelsnaam gebruik. In deze uitspraak oordeelt de rechter dat het onder omstandigheden onrechtmatig kan zijn om een domeinnaam registratie te verlengen indien je bekend bent met het belang van de andere partij bij diezelfde domeinnaam.

De casus
A gebruikte tot 26 oktober 2009 een bepaalde website. Toen B de domeinnaam van deze website daarna in handen kreeg omdat de domeinnaam vrij kwam, linkte de domeinnaam door naar de website van B. Op een gegeven moment linkte de domeinnaam niet meer door naar de website van B, maar stond op de website aangegeven dat de domeinnaam in eigendom was van B en van haar gekocht kon worden. Vervolgens startte A een procedure tegen B. 


Handelsnaam gebruik
A beroept zich als eerste op de stelling dat B in strijd handelt met de handelsnaamwet. Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven en waarmee de onderneming naar buiten treedt. Het beroep op de handelsnaamwet gaat echter niet op, zoals het gerechtshof in Amsterdam naar mijn mening terecht oordeelt. Er is namelijk geen sprake van handelsnaamgebruik door B. Het enkele doorlinken van een domeinnaam naar een eigen website of het te koop aanbieden van een domeinnaam is niet voldoende om gebruik van die domeinnaam als handelsnaam aan te nemen. Het is niet aannemelijk geworden dat B de naam van de website anderszins als handelsnaam voerde.


Anderszins onrechtmatig
A voerde echter ook aan dat B op onrechtmatige wijze de domeinnaam in handen heeft gekregen. Het hof gaat hier  niet in mee, omdat A dit niet kan bewijzen. Wel oordeelt het hof 'het feit dat een vrijgevallen domeinnaam op rechtmatige wijze is geregistreerd, laat echter onverlet dat het bezet houden van de domeinnaam, die door een andere onderneming als handelsnaam wordt gevoerd, onder omstandigheden onrechtmatig kan zijn'.


Belangenafweging
Het enkele feit dat A (de rechthebbende op de handelsnaam) niet over de domeinnaam kan beschikken wanneer deze door B is geregistreerd is onvoldoende om onrechtmatig handelen van B te kunnen aannemen. Máár oordeelt het hof, de verlenging van de registratie van de domeinnaam kan mogelijkerwijs wel onrechtmatig zijn. 'B heeft immers geen belang bij het beschikken over die domeinnaam, terwijl haar, door het onderhavige kort geding, duidelijk is geworden dat A haar - als handelsnaam gebruikte - domeinnaam niet (bewust) heeft willen prijsgeven en een groot belang heeft om wederom over die domeinnaam te beschikken. Daarbij komt dat niet goed valt in te zien dat B gebruik van de domeinnaam zal kunnen maken, zonder daarmee (een onrechtmatige) inbreuk te maken op het handelsnaamrecht van A.'