Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Bij vorderingen van meerdere eisers geldt de optelregel niet; kantonrechter bevoegd

Bij vorderingen van meerdere eisers geldt de optelregel niet; kantonrechter bevoegd

Ondanks dat de gezamenlijke vorderingen van eisers meer bedragen dan € 25.000,- verwijst de rechtbank Haarlem de zaak naar de sector kanton. De optelregel is niet van toepassing nu het gaat om vorderingen ingesteld door meerdere partijen.De zaakIn deze zaak vorderen 98 passagiers van een luchtvaartmaatschappij tezamen een bedrag van € 59.400,- als compensatie wegens een vertraagde vlucht. De zaak is aanhangig gemaakt bij de sector civiel van de rechtbank te Haarlem. De rechter heeft echter ge...
Auteur artikelJosé Jochemsen-Vernooij (uit dienst)
Gepubliceerd24 mei 2012
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Ondanks dat de gezamenlijke vorderingen van eisers meer bedragen dan € 25.000,- verwijst de rechtbank Haarlem de zaak naar de sector kanton. De optelregel is niet van toepassing nu het gaat om vorderingen ingesteld door meerdere partijen.

De zaak
In deze zaak vorderen 98 passagiers van een luchtvaartmaatschappij tezamen een bedrag van € 59.400,- als compensatie wegens een vertraagde vlucht. De zaak is aanhangig gemaakt bij de sector civiel van de rechtbank te Haarlem. De rechter heeft echter geoordeeld dat de zaak moet worden verwezen naar de sector kanton, omdat de passagiers ieder afzonderlijk aanspraak maken op een bedrag van € 600,-. Vorderingen onder de € 25.000,- moeten door de sector kanton worden behandeld. Door de verwijzing naar de sector kanton hebben de 98 passagiers hun rechten niet verspeeld. Wel leiden zij onnodig tijdverlies.

Objectieve en subjectieve cumulatie
De wet bepaalt dat zaken betreffende vorderingen met een beloop van ten hoogste € 25.000,- door de kantonrechter worden behandeld. Indien een zaak meer dan één vordering betreft, is het totale beloop of de totale waarde van deze vorderingen beslissend. Deze cumulatie kent echter twee vormen. Van objectieve cumulatie is sprake als één partij meerdere vorderingen instelt tegen gedaagde. Subjectieve cumulatie ziet op de situatie dat er sprake is van meerdere partijen aan de kant van eiser en/of gedaagde. De optelregel is vanuit oogpunt van doelmatigheid door de wetgever ingevoerd. Samenhangende vorderingen kunnen zo veel mogelijk door dezelfde rechter behandeld worden. De wetgever heeft alleen voorzien in gevallen van objectieve cumulatie. Voor subjectieve cumulatie heeft de wetgever geen voorziening getroffen. Uit jurisprudentie blijkt echter dat de optelregel niet van toepassing is bij subjectieve cumulatie. De rechter benadrukt dat de sectorcompetentie niet ter vrije keuze van procespartijen is, maar dat de rechter deze regels ambtshalve dient toe te passen. De zaak wordt daarom verwezen naar de sector kanton.