Zoeken
  1. Bol.com verantwoordelijk voor vermelden productinformatie door verkopers?

Bol.com verantwoordelijk voor vermelden productinformatie door verkopers?

Wie is verantwoordelijk voor het vermelden van essentiële productinformatie, de aanbieder op bol.com en/of Bol.com zelf? Deze interessante vraag komt aan de orde in een klachtprocedure over vellen schuurpapier die door Toolexperts.nl als verkoper op Bol.com worden aangeboden. Beantwoording van deze vraag is belangrijk voor het reclamerecht, omdat daarmee de juridische positie van 'tussenpersonen' nader wordt bepaald.Essentiële productinformatieEr wordt geoordeeld dat het aantal vellen schuurp...
Artikel | 07 november 2017 | Joost Becker
Wie is verantwoordelijk voor het vermelden van essentiële productinformatie, de aanbieder op bol.com en/of Bol.com zelf? Deze interessante vraag komt aan de orde in een klachtprocedure over vellen schuurpapier die door Toolexperts.nl als verkoper op Bol.com worden aangeboden. Beantwoording van deze vraag is belangrijk voor het reclamerecht, omdat daarmee de juridische positie van 'tussenpersonen' nader wordt bepaald.

Essentiële productinformatie


Er wordt geoordeeld dat het aantal vellen schuurpapier “essentiële informatie” betreft over de kenmerken van de verkochte zaak. Het niet (juist) vermelden van deze informatie in de bestreden reclame-uiting leidt tot schending van artikel 8.4 aanhef en onder f NRC. Door de reclame-uiting kon de consument menen dat hij, mede gelet op de prijs van € 12,25, een verpakking met meerdere vellen krijgt in plaats van, zoals in dit geval, één vel.

Bol.com mede verantwoordelijk


Niet alleen de verkoper, maar ook Bol.com wordt hiervoor mede verantwoordelijk gehouden door de Reclame Code Commissie:
De bestreden uiting betreft een aanbieding in de webshop van Bol.com. Dat deze aanbieding volgens Bol.com door Toolexperts.nl zelfstandig via een interface op haar website is geplaatst en laatstgenoemde handelt in eigen naam en voor eigen rekening en risico, neemt niet weg dat de uiting onmiskenbaar onderdeel is van de webshop van Bol.com. De uiting wordt immers geïntegreerd getoond op de website van Bol.com, waarop zij ook zelf producten te koop aanbiedt. De uiting heeft een opmaak die is afgestemd op de website van Bol.com en die blijkbaar ertoe dient de wijze waarop de aanbiedingen worden getoond te optimaliseren en/of te bevorderen.

Doorslaggevend is de wijze van het tonen van de reclame-uiting, maar ook het bestelproces is relevant:
Het plaatsen van een bestelling gebeurt via de winkelwagen op de website van Bol.com, waarna de bestelling kennelijk via die website wordt afgewikkeld, hetgeen in de uiting wordt verwoord als “Bestellen en betalen via bol.com”. Bol.com heeft door het voorgaande een actieve en belangrijke rol, met name door de wijze waarop de aanbiedingen op haar website worden weergegeven en het feit dat het onderhavige product dient te worden besteld door middel van een eigen bestelmechanisme.

Voor dit oordeel is acht de Reclame Code Commissie het relevant dat het opnemen van aanbod van derden zowel voor Toolexperts.nl als voor Bol.com een commercieel doel dient.

Eerdere uitspraken


Al eerder heeft het College van Beroep van de RCC een soortgelijk oordeel gegeven. Toen werd Bol.com mede verantwoordelijk gehouden voor een uiting in het kader van 'kopen bij andere verkopers'.

Bescherming consument


In een overweging ten overvloede wordt opgemerkt “dat de gemiddelde consument enig belang hecht aan het feit dat hij via Bol.com bestelt en betaalt in plaats van via een voor hem onbekende (en mogelijk niet betrouwbare) website.” Ook vanuit dit gezichtspunt mag van Bol.com worden gevergd dat de essentiële informatie in haar webshop wordt weergeven overeenkomstig de eisen die gelden voor een uitnodiging tot aankoop in verband met een overeenkomst op afstand, ongeacht of het een eigen aanbieding betreft of een aanbieding in het kader van ‘kopen bij andere verkopers’, aldus deze meest recente uitspraak. Een rol speelt nog dat de productinformatie bovendien zeer eenvoudig aan de productomschrijving in de webshop kan worden toegevoegd.

Misleidende reclame


De reclame-uiting wordt misleidend geacht. Aanbevolen wordt om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Joost Becker, advocaat reclamerecht