Zoeken
  1. Bouwrente blijft aftrekbaar

Bouwrente blijft aftrekbaar

Bouwrente blijft ook onder de nieuwe hypotheekregels aftrekbaar. Dit heeft minister Blok van Wonen en Rijksdienst aangegeven. Vooruitlopend op een wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 heeft hij dit in een besluit laten vastleggen. Het besluit werkt terug tot en met 1 januari 2013.BouwrenteBouwrente is de rente die een koper betaalt aan de aannemer over de termijnen die verschuldigd zijn vanaf de dag van het sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst tot het moment van levering van de...
Artikel | 12 maart 2013 | Bart Lotgerink
Bouwrente blijft ook onder de nieuwe hypotheekregels aftrekbaar. Dit heeft minister Blok van Wonen en Rijksdienst aangegeven. Vooruitlopend op een wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 heeft hij dit in een besluit laten vastleggen. Het besluit werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Bouwrente
Bouwrente is de rente die een koper betaalt aan de aannemer over de termijnen die verschuldigd zijn vanaf de dag van het sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst tot het moment van levering van de grond. De termijnen die verschuldigd zijn, de schuld aan de aannemer, worden niet in de vorm van een leningsovereenkomst gegoten en voldoen niet aan de eisen die de wet stelt aan het “nieuwe” begrip eigenwoningschuld. Minister Blok heeft op 29 januari 2013 in het vragenuur in de Tweede Kamer al aangegeven dat het wel wenselijk is dat deze schuld als eigenwoningschuld wordt aangemerkt en dat de rente aftrekbaar blijft als eigenwoningrente. In het voormelde besluit van 27 februari 2013 wordt dit bevestigd. Tevens wordt hierin aangegeven dat de periode waarover bouwrente wordt berekend niet meetelt voor de maximale termijn van 360 maanden waarin de eigenwoningschuld verplicht moet worden afgelost.

De rente die berekend wordt over de periode vóór het sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst behoort tot de koopsom van de woning en wordt niet aangemerkt als bouwrente in de zin van dit besluit.