Zoeken
  1. Claim van 5% rente bij investeren in duurzame obligaties misleidend

Claim van 5% rente bij investeren in duurzame obligaties misleidend

Al enige jaren staat de spaarrente erg laag. Spaarders zijn dus naarstig op zoek naar alternatieven manieren om rendement op hun vermogen te behalen. Een rendement zou mogelijk kunnen worden behaald door beleggen. Aan beleggen zijn echter ook risico's verbonden. WindShareFund geeft zogenaamde 'ClimateBonds' uit, waarmee je in windenergie kunt investeren. Ze maakt op tv reclame met onder andere: "Investeer in windenergie en ontvang 5% rente." De Reclame Code Commissie acht de reclame-uiting in strijd met de Nederlandse Reclame Code.
Artikel | 15 mei 2018 | Rick Sanders

Waarover ging de zaak bij de Reclame Code Commissie?

Het betreft een televisiecommercial van de aanbieder waarin onder meer wordt gezegd: "Investeren in een beter milieu is nu eenvoudig en aantrekkelijk. Investeer in windenergie en ontvang 5% rente (...)". In de flyers van de aanbieder wordt reclame gemaakt met onder andere "jaarlijks 5% groene rente" en "(...) jaarlijks 5% groene rente met uitkeringen per kwartaal".

De Reclame Code Commissie beoordeelt in hoeverre er sprake is van voldoende duidelijke en niet misleidende uitingen. Dat is naar het oordeel van de Commissie niet het geval. In de commercial wordt zonder voorbehoud gezegd: “(...) ontvang 5% rente” en in de flyer wordt verschillende malen en met nadruk meegedeeld: “5% rente”. Hierdoor wordt volgens de Commissie de stellige indruk gewekt dat de deelnemer in het WindShareFund III kan rekenen op het ontvangen van een jaarlijkse rente van 5% op zijn inleg.

De Commissie acht de reclame-uitingen dus in strijd met de Nederlandse Reclame Code.

Aan iedere vorm van beleggen, dus ook aan het investeren in bonds (obligaties), zijn risico's verbonden. In tegenstelling tot sparen kan een belegger zijn inleg gedeeltelijk of volledig verliezen en kan het rendement lager uitvallen dan verwacht. 5% rente 'beloven' kan dan worden gezien als onvoldoende duidelijk en misleidend.

Misleidende reclame en de Wft

Ook de Wet op het financieel toezicht (Wft) kent bepalingen over niet misleidende informatieverstrekking. Zo stelt art. 4:19 lid 2 Wft:

"De door een financiële onderneming aan cliënten verstrekte of beschikbaar gestelde informatie, waaronder reclame-uitingen, ter zake van een financieel product, financiële dienst of nevendienst is correct, duidelijk en niet misleidend."

Dat reclame-uitingen niet misleidend moeten zijn is evident. Onvoldoende transparantie, onvolledige of suggestieve informatie over een financieel product of dienst kan ertoe leiden dat informatie als misleidend wordt geacht. Wanneer hiervan sprake is, handelt de uitgever in strijd met de Wft, met alle gevolgen van dien.

Tot slot

De beslissing van de Reclame Code Commissie is duidelijk: een uitgever van obligaties mag niet de indruk wekken dat de investeringen een vast rendement kennen wanneer dit niet het geval is. Het is daarom van belang dat alle reclame-uitingen correct, duidelijk en niet-misleidend zijn.

Mocht u obligaties (willen) uitgeven, of deelnemingen in een fonds aanbieden, zorg er dan voor dat uw reclame-uitingen op waarheid berusten en correct zijn.