Zoeken
  1. Commissie beoordeling (model)overeenkomst wet DBA ingesteld

Commissie beoordeling (model)overeenkomst wet DBA ingesteld

Staatssecretaris Wiebes heeft middels besluit met ingang van 15 april jl. een Commissie (Model)overeenkomsten in het kader van de Wet DBA ingesteld. Deze commissie heeft tot taak onderzoek te verrichten naar de juistheid van door de Belastingdienst beoordeelde (model)overeenkomsten. De commissie krijgt toegang tot alle (model)overeenkomsten die zijn voorgelegd aan de Belastingdienst. Naar aanleiding van de bevindingen en conclusies kan de commissie aanbevelingen doen, maar de bevindingen moge...
Artikel | 19 april 2016 | Renate Peijs-Schoester
Staatssecretaris Wiebes heeft middels besluit met ingang van 15 april jl. een Commissie (Model)overeenkomsten in het kader van de Wet DBA ingesteld. Deze commissie heeft tot taak onderzoek te verrichten naar de juistheid van door de Belastingdienst beoordeelde (model)overeenkomsten. De commissie krijgt toegang tot alle (model)overeenkomsten die zijn voorgelegd aan de Belastingdienst. Naar aanleiding van de bevindingen en conclusies kan de commissie aanbevelingen doen, maar de bevindingen mogen niet herleidbaar zijn tot individuele belastingplichtigen. 

Vóór 31 december 2016 dient de commissie haar eindrapport aan de staatssecretaris uit te brengen.

De commissie bestaat onder meer uit prof. mr. G.C. Boot, hoogleraar arbeidsrecht, en mr. R.A.A. Duk, advocaat, niet de minste namen op het gebied van arbeidsrecht.