Zoeken
  1. Compliance is bijhouden (1)

Compliance is bijhouden

Op 29 april 2011 liet de NMa weten dat de thuiszorg niet langer als prioriteit werd beschouwd. Reden hiervoor was dat de NMa had geconstateerd dat er voldoende positieve ontwikkelingen waren die lieten  zien dat thuiszorginstellingen zich aan de mededingingsregels houden. Een van deze ontwikkelingen was de introductie door ActiZ van een compliance handboek, gevolgd door de invoering van een complianceprogramma bij diverse zorginstellingen. Met het invoeren van een compliance-programma is succ...
Artikel | 12 februari 2013 | Dirkzwager
Op 29 april 2011 liet de NMa weten dat de thuiszorg niet langer als prioriteit werd beschouwd. Reden hiervoor was dat de NMa had geconstateerd dat er voldoende positieve ontwikkelingen waren die lieten  zien dat thuiszorginstellingen zich aan de mededingingsregels houden. Een van deze ontwikkelingen was de introductie door ActiZ van een compliance handboek, gevolgd door de invoering van een complianceprogramma bij diverse zorginstellingen.

Met het invoeren van een compliance-programma is succes echter niet verzekerd. Zorginstellingen die een compliance-programma hebben ingevoerd moeten alert blijven en actief controleren of de mededingingsregels ook worden nageleefd. Een recent besluit van de OPTA laat namelijk zien dat het in strijd handelen met het eigen compliance programma boeteverhogend kan werken. Lees meer hierover in het artikel "Niet werkend compliance-programma werkt boeteverhogend".