Zoeken
  1. Coöperatie december 2012: Mededinging in de landbouw

Coöperatie december 2012: Mededinging in de landbouw

De term mededinging valt nogal eens als het gaat om coöperaties en producentenorganisaties in de land- en tuinbouw. De mededingingsregels die wij vandaag de dag kennen, zijn in 1957 geïntroduceerd door het EEG-Verdrag.Bij het opstellen van het EEG-Verdrag werd echter besloten dat de mededingingsregels slechts van toepassing zijn voor zover dat in een specifiek door de Europese Raad op te stellen landbouwregime is bepaald. Dit landbouwregime kwam er in 1962 met Verordening 26. Verordening 26 i...
Artikel | 15 januari 2013 | Dirkzwager
De term mededinging valt nogal eens als het gaat om coöperaties en producentenorganisaties in de land- en tuinbouw. De mededingingsregels die wij vandaag de dag kennen, zijn in 1957 geïntroduceerd door het EEG-Verdrag.

Bij het opstellen van het EEG-Verdrag werd echter besloten dat de mededingingsregels slechts van toepassing zijn voor zover dat in een specifiek door de Europese Raad op te stellen landbouwregime is bepaald. Dit landbouwregime kwam er in 1962 met Verordening 26. Verordening 26 is inmiddels ingetrokken, maar het landbouwregime heeft de tijd ongeschonden doorstaan en staat nu in Verordening 1184/2006 en de Integrale GMO-Verordening. De Integrale GMO-Verordening heeft uitdrukkelijk als doel de concurrentiepositie van landbouwondernemers te bevorderen.

Landbouwondernemers worden daarom gestimuleerd zich aan te sluiten bij een erkende producentenorganisatie. Samenwerking in coöperatief verband is niet meteen in strijd met de mededinging. Zo mag een coöperatie de leden aan zich binden door middel leveringsverplichtingen en uittreedregelingen. Voorwaarde is wel dat deze verplichtingen niet langer duren dan noodzakelijk is om de goede werking van de coöperatie veilig te stellen. Dit geldt voor alle coöperaties, maar mogen coöperaties in de landbouw meer?

Het volledige artikel uit Coöperatie (nr. 613, december 2012) leest u hier.