Zoeken
  1. De bescherming van de handelsnaam tegen verwarring

De bescherming van de handelsnaam tegen verwarring

De Handelsnaamwet (Hnw) definieert in artikel 1 een handelsnaam als "de naam waaronder een onderneming wordt gedreven". Volgens art. 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren waardoor bij het publiek "verwarring te duchten is".Of een jongere handelsnaam verwarringwekkend overeenstemt met de naam van een oudere onderneming hangt af van een aantal factoren, zoals de aard van de ondernemingen, hun vestigingsplaats en bedrijfsactiviteiten. Beslissend is of verwarringsgevaar bij het relevant...
Artikel | 30 juni 2014 | Joost Becker
De Handelsnaamwet (Hnw) definieert in artikel 1 een handelsnaam als "de naam waaronder een onderneming wordt gedreven". Volgens art. 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren waardoor bij het publiek "verwarring te duchten is".

Of een jongere handelsnaam verwarringwekkend overeenstemt met de naam van een oudere onderneming hangt af van een aantal factoren, zoals de aard van de ondernemingen, hun vestigingsplaats en bedrijfsactiviteiten. Beslissend is of verwarringsgevaar bij het relevante publiek (de doelgroep) bestaat. Deze rechtsregels gelden in beginsel ook op internet.

In een recente uitspraak in een geschil over de handelsnamen KLEDING.NL en KLEDING.COM is door de rechtbank Amsterdam aangenomen dat eiseres met het gebruik van “kleding.nl”  in reclame-uitingen en in sociale media voldoende aannemelijk gemaakt dat zij zich onder deze naam aan haar potentiële afnemers presenteert. Gedaagde presenteert zich volgens eiseres op webpaginas en social media onder de naam “kleding.com”.

Vaststaat dat “kleding.nl” eerder als handelsnaam werd gebruikt. Voor wat betreft de extensie ‘.nl’ geldt dat dit niet een voor het raadplegen van een website (ingeval het om een Nederlands internetadres gaat) technisch noodzakelijke toevoeging gaat, maar veeleer om een integraal onderdeel van de handelsnaam “kleding.nl”.

De bedrijfsactiviteiten van beide partijen zijn volgens de rechter gelijk en partijen zich (daarom) tot hetzelfde publiek:
In dit geval heeft [gedaagde] gekozen voor een handelsnaam die zodanig gelijkend is op “kleding.nl” dat sprake is van verwarringsgevaar. In dit verband merkt de voorzieningenrechter nog op dat ‘.nl’ en ‘.com’ in een handelsnaam weliswaar, zoals hiervoor reeds opgemerkt, niet als voor de raadpleging van een website noodzakelijke toevoeging gelden, maar door het publiek waar beide ondernemingen zich op richten wel beide zullen worden herkend als domeinnaamexistenties. Juist door het gebruik van een handelsnaam die deels een beschrijvende term (kleding) bevat en wordt aangevuld met een toevoeging die behoort tot dezelfde categorie begrippen als waarmee de eerdere gebruiker zijn handelsnaam een onderscheidend karakter heeft gegeven, ontstaat verwarringsgevaar. Dit geldt temeer omdat de existenties ‘.nl’ en ‘.com’ in het Nederlandse internetverkeer zodanig veelvuldig gebruikt worden dat het verschil tussen die beide toevoegingen in een handelsnaam minder snel zal opvallen.

De vordering tot staking van de handelsnaam kleding.com wordt aldus toegewezen. Wilt u meer weten over het handelsnaamrecht? Klik dan hier.

Joost Becker, advocaat handelsnaamrecht