De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

 1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. De (financiële) gevolgen van het Corona-virus op een afgesloten pakketreis: deel 3

De (financiële) gevolgen van het Corona-virus op een afgesloten pakketreis: deel 3

In mijn vorige blog ging ik al in op de financiële gevolgen van de annulering van een pakketreis. Ik besprak onder meer dat de reiziger bij annulering in veel gevallen recht heeft op teruggave van de reeds betaalde reissom. Reisorganisaties bieden – in plaats van het terugbetalen van de reissom in geld – tegenwoordig echter ook vaak de zogenaamde Corona-reisvoucher (met ‘SGR dekking’) aan. Is de reiziger verplicht om een dergelijke voucher te accepteren? En wat zijn de gevolgen daarvan?
Leestijd 
Auteur artikel Evelien Boonzaaijer
Gepubliceerd 10 april 2020
Laatst gewijzigd 10 april 2020
 

Wettelijk recht op terugbetaling in geld

De reiziger heeft na beëindiging van de pakketreis recht op ‘terugbetaling’ van de reeds betaalde reissommen (artikel 7:509 lid 6 BW). Die terugbetalingen moeten volgens de wet ‘onverwijld’ en in ieder geval binnen veertien dagen na beëindiging worden gedaan (artikel 7:509 lid 6 en 7 BW). Reizigers hebben volgens de wet in principe dus recht op het ontvangen van een geldbedrag.

Terugbetaling door middel van een Corona-reisvoucher

Vanwege de vele annuleringen als gevolg van het Corona-virus restitueren reisorganisaties tegenwoordig steeds vaker reissommen door middel van een reisvoucher. Deze zogenaamde Corona-voucher kan dan worden gebruikt om de reis op een later moment alsnog uit te voeren.

De Autoriteit Consument en Markt (“ACM”) – onafhankelijk toezichthouder op de consumentenbeschermingsregels – heeft deze werkwijze geaccepteerd. Ook het directoraat-generaal Justitie van de Europese Commissie  – verantwoordelijk voor het EU-beleid op het gebied van justitie, consumentenrechten en gendergelijkheid – heeft zich uitgelaten over het uitgeven van dergelijke reisvouchers. De visie van die instantie leest u in de recent verschenen Leidraad.

De ACM heeft zeer recent richtlijnen gegeven voor vouchers voor reizen, evenementen en andere producten die door het Corona-virus niet kunnen doorgaan, zoals de eerder genoemde Corona-reisvoucher. Zoals gezegd, keurt de ACM het afgeven van de Corona-voucher goed, maar wel alleen als de reisorganisaties zich aan de volgende richtlijnen houden:

 • consumenten houden in principe het recht op terugbetaling;
 • met de voucher moet de consument hetzelfde of een vergelijkbaar product kunnen kopen;
 • de tegoedbon moet een redelijke geldigheidsduur hebben, bijvoorbeeld twaalf maanden;
 • als de consument niet het hele bedrag opmaakt, moet die het restant (alsnog) uitbetaald krijgen;
 • de voucher moet ook de reserverings- en administratiekosten vergoeden; en
 • klanten die alleen een aanbetaling hadden gedaan, hoeven niet eerst het hele bedrag over te maken voordat ze een voucher krijgen (maar hebben dan dus recht op een voucher ter hoogte van de aanbetaling).

Verder benoemt de ACM dat de Corona-voucher voor een pakketreis zoveel mogelijk gedekt moet zijn door een garantiefonds of een vergelijkbare partij.

Tijdelijke regeling: Corona-reisvoucher ‘met SGR-dekking’

Wat houdt die laatste voorwaarde eigenlijk in?

Voor het afgeven van een Corona-voucher voor een pakketreis geldt dat de reisorganisatie ervoor moet zorgen dat deze voucher gedekt wordt door een passende bescherming voor insolventie.

Deze verplichting vloeit voort uit artikel 7:513a BW; de faillissementsverzekeringsplicht voor bedrijven die pakketreizen aanbieden. Dit wil zeggen dat de reisorganisatie verplicht is om maatregelen te treffen voor een faillissement of een dreigend faillissement. Deze maatregelen moeten verzekeren dat in geval van faillissement van de reisorganisatie de verplichtingen van de reisorganisatie worden overgenomen, of dat de reis wordt afgebroken en de consument dan een evenredig deel van de reissom (de betaalde prijs) terugkrijgt. Ook moet de repatriëring (terugreis) van de reiziger verzorgd worden. De ACM controleert of deze verplichting worden nageleefd en kan boetes opleggen als reisorganisaties niet aan deze verplichting voldoen.

Overigens gelden deze verplichtingen óók voor reisorganisatoren die buiten Nederland zijn gevestigd (artikel 7:513a lid 6 BW).

In Nederland kunnen reisorganisaties aan die verplichting voldoen door zich aan te sluiten bij een garantiefonds. De ACM benoemt op haar website enkele garantiefondsen, waaronder de Stichting Garantiefonds Reisgelden (“SGR”).

Op dit moment worden door de meeste reisorganisaties een Corona-voucher met de zogenaamde SGR-dekking uitgegeven. Dergelijke Corona-vouchers mogen alleen worden uitgegeven door reisorganisaties die aan de SGR deelnemen.

Als de pakketreis geannuleerd wordt als gevolg van het Corona-virus kunnen reisorganisaties deze Corona-vouchers afgegeven in plaats van de reissommen terug te betalen in geld. Deze Corona-vouchers vallen door een tijdelijke regeling onder de dekking van het garantiefonds, mits aan de door de SGR gestelde voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van het SGR. Enkele voorwaarden zijn:

 • de Corona-voucher dient de naam “Corona-voucher” te bevatten;
 • de waarde van de Corona-voucher kan niet meer zijn dan de door de reiziger betaalde aanbetaling; en
 • de Corona-voucher dient een geldigheidsduur te hebben van maximaal één jaar na datum van uitgifte.

Niet alle kosten vallen onder de dekking van de SGR. Kijk daarom goed in de regeling welke kosten onder de dekking vallen.

Daarnaast vallen ook andere aanspraken in verband met de geannuleerde pakketreis anders dan de verstrekte Corona-voucher, zoals een eventuele aanspraak op schadevergoeding of terugbetaling van de reissom in geld door een reiziger die de Corona-voucher niet accepteert, buiten de dekking van de SGR. In geval van een faillissement van de reisorganisatie zal de SGR die aanspraken dus niet overnemen.

Tot slot

Overigens is er voor reizigers, naast de SGR-dekking in geval van een faillissement van de reisorganisatie, ook een maatschappelijk argument om bij annulering van een pakketreis de Corona-voucher te accepteren. Daarmee wordt namelijk de druk op de liquiditeit van de reisorganisaties verlaagd en wordt hun kans op het doorstaan van de Corona-crisis vergroot. Lees in dat verband ook de blog van mijn collega Joanne Houwers over het aanbieden van Corona-vouchers door luchtvaartmaatschappijen.

In mijn vorige blogs besprak ik dat het Corona-virus ook financiële gevolgen heeft die wel voor rekening van de reiziger blijven. Reizigers zullen dan een beroep doen op de afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering. In mijn volgende blog ga ik in op de vraag of en, zo ja, in hoeverre dergelijke kosten onder de reis- en of annuleringsverzekering gedekt zijn.