De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. De (financiële) gevolgen van het Corona-virus op een afgesloten pakketreis: deel 4

De (financiële) gevolgen van het Corona-virus op een afgesloten pakketreis: deel 4

In mijn vorige blogs besprak ik de financiële gevolgen van de corona-uitbraak voor zowel de reiziger als de organisator van een pakketreis. Zo is de reiziger bij annulering onder omstandigheden annuleringskosten verschuldigd en heeft de reiziger in de meeste gevallen geen recht op vergoeding van eventuele schade. In mijn laatste blog van dit vierluik ga ik in op de mogelijkheid van de reiziger om dergelijke kosten en/of schade te verhalen op een reis- en/of annuleringsverzekering.
Leestijd 
Auteur artikel Evelien Boonzaaijer
Gepubliceerd 24 april 2020
Laatst gewijzigd 24 april 2020
 

De annuleringsverzekering: dekking en uitsluiting

Als een pakketreis voor aanvang door de reiziger geannuleerd wordt en de reiziger daarvoor annuleringskosten is verschuldigd, dan kan hij onder omstandigheden een beroep doen op zijn annuleringsverzekering.

De reiziger krijgt in geval van een gedekte annuleringsreden de reissom geheel of gedeeltelijk terug. De polisvoorwaarden bepalen welke annuleringsredenen onder de dekking van de annuleringsverzekering vallen. De reikwijdte van de dekking kan dus per annuleringsverzekering verschillen.

In de meeste polisvoorwaarden worden persoonlijke en onvoorziene omstandigheden zoals ernstige ziekte of overlijden van de reiziger zelf of van een eerste- of tweedegraads familielid, ziekenhuisopname tijdens de reis of een verbroken huwelijk of geregistreerd partnerschap, als geldige annuleringsredenen aangemerkt. Bij enkele verzekeraars is het mogelijk om een uitgebreidere dekking af te sluiten, waarvoor dan (uiteraard) een hogere premie betaald moet worden. Met deze uitgebreidere dekking wordt bijvoorbeeld een groter gedeelte van de reissom terugbetaald of worden méér gedekte annuleringsredenen genoemd.

De polisvoorwaarden bepalen niet alleen wat er wél onder de dekking van de annuleringsverzekering valt, maar bepalen ook welke annuleringsredenen juist zijn uitgesloten van dekking. Veelvoorkomende uitsluitingen zijn het faillissement van de reisorganisatie, natuurrampen en/of de uitbraak van een pandemie.

De corona-uitbraak: dekking onder de annuleringsverzekering?

Zoals ik in één van mijn eerdere blogs besprak, zal een reiziger de pakketreis kosteloos kunnen annuleren als de pakketreis (of een onderdeel daarvan) door de corona-uitbraak niet meer uitgevoerd kan worden zoals dat in de pakketreisovereenkomst is bepaald (7:509 lid 3 BW). Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn bij een gesloten luchtruim, waardoor vliegen niet mogelijk is of een totale lockdown als gevolg waarvan (alle) geboekte activiteiten niet doorgaan. In die gevallen blijft de reiziger niet met annuleringskosten zitten en komt de annuleringsverzekeraar niet in beeld.

Dit kan anders zijn als de reiziger zelf wil annuleren uit angst voor het corona-virus op de reisbestemming, zonder dat de corona-uitbraak daadwerkelijk gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis. De reiziger zal in die gevallen wél annuleringskosten verschuldigd zijn en voor die kosten dus mogelijk een beroep willen doen op de annuleringsverzekering.

De uitbraak van een pandemie – zoals het corona-virus – zal in veel gevallen echter niet in de polisvoorwaarden zijn opgenomen als geldige annuleringsreden, of zal zelfs zijn uitgesloten van dekking. Dat er voor de reisbestemming wellicht een negatief reisadvies geldt zal dit waarschijnlijk niet anders maken. Ook een negatief reisadvies valt namelijk vaak buiten de dekking van de annuleringsverzekering.

Bij een uitgebreidere annuleringsverzekering, zoals hiervoor besproken, zouden een pandemie en/of een negatief reisadvies daarentegen wél onder de dekking kunnen vallen.

Leidt het corona-virus tot ernstige ziekte van de reiziger zelf of van een eerste- of tweedegraadsfamilielid , dan zou wél sprake kunnen zijn van dekking, ook onder een minder uitgebreide annuleringsverzekering. Ernstige ziekte is in de meeste polisvoorwaarden namelijk opgenomen als geldige annuleringsreden.

Kortom: kijk altijd goed in de polisvoorwaarden – eventueel al vóór annulering – om te bezien of het corona-virus een geldige en niet-uitgesloten annuleringsreden is.

De reisverzekering: dekking en uitsluiting

Een reisverzekering biedt dekking voor reizigers tijdens een reis. Reizigers kunnen op basis van de reisverzekering hulp krijgen bij een (noodzakelijke) vervroegde terugreis of juist een (gedwongen) langer verblijf als gevolg van een ziekte of ongeval. De reisverzekering dekt in bepaalde gevallen dan ook de extra kosten daarvan.

De polisvoorwaarden bepalen welke gebeurtenissen door de reisverzekering worden gedekt en welke gebeurtenissen juist van dekking zijn uitgesloten. Ook bepalen de polisvoorwaarden welke kosten vergoed worden als een gebeurtenis onder de dekking valt. Zo bieden de polisvoorwaarden standaard dekking voor ‘onvoorziene kosten’; ook wel kosten voor hulpverlening of noodhulp genoemd. Dit zijn (bijvoorbeeld) de door de alarmcentrale gemaakte kosten voor het repatriëren (terugbrengen) van de reiziger. Reizigers kunnen de dekking uitbreiden door specifieke modules af te nemen, zoals dekking voor schade aan bagage, voor medische kosten en voor autopechhulp.

De corona-uitbraak: dekking onder de reisverzekering?

Reizigers kunnen als gevolg van de verspreiding van het corona-virus worden gedwongen om langer op de reisbestemming te blijven. Zoals ik in één van mijn eerdere blogs besprak, neemt de reisorganisatie de kosten voor de eerste drie extra nachten voor zijn rekening (art. 7:510 lid 9 BW), behoudens enkele uitzonderingen (art. 7:510 lid 10 en 11 BW).

Reizigers zullen voor de niet-vergoede extra verblijfskosten mogelijk een beroep willen doen op de reisverzekering. Of dat lukt hangt (wederom) af van de polisvoorwaarden.

Het komt voor dat de uitbraak van een pandemie niet onder de dekking van de reisverzekering valt of zelfs is uitgesloten van dekking. De extra kosten die de reiziger heeft moeten maken als gevolg van het corona-virus kan hij dan dus niet verhalen op zijn reisverzekeraar.

In bepaalde omstandigheden zal de reiziger echter wél een geslaagd beroep kunnen doen op zijn reisverzekering. Dat is bijvoorbeeld het geval als de reiziger of een medeverzekerde zelf ernstig ziek wordt door het corona-virus en als gevolg daarvan extra verblijfskosten moet maken. Ernstige ziekte is in de meeste polisvoorwaarden namelijk aangemerkt als verzekerde gebeurtenis.

Let wel op dat reisverzekeraars kunnen bepalen dat die kosten slechts worden vergoed als zij vooraf toestemming hebben gegeven voor het maken daarvan. Neem dus altijd direct contact op met uw reisverzekeraar als verlenging van de reis noodzakelijk blijkt.

Tot slot

Het antwoord op de vraag of de reiziger de financiële gevolgen van de uitbraak van het corona-virus voor een pakketreis kan afwentelen op zijn reis- en/of annuleringsverzekeraar, hangt – zoals bij elke verzekering – af van de precieze omvang van de dekking. Die wordt bepaald door de polisvoorwaarden. In veel polisvoorwaarden is de uitbraak van een pandemie uitgesloten van dekking. Bekijk de polisvoorwaarden dan ook goed.