Zoeken
  1. De in beslag genomen gestolen auto en het recht van revindicatie

De in beslag genomen gestolen auto en het recht van revindicatie

Het komt nogal eens voor dat onbewust een gestolen auto wordt gekocht, bijvoorbeeld via marktplaats.nl. Vaak zal de politie de boven water gekomen auto eerst in beslag nemen voor onderzoek. Het betreft dan vaak een omgekatte auto (‘duplo-auto’).Als het Openbaar Ministerie de auto na afronding van het onderzoek wil teruggeven, kunnen er geschillen ontstaan over de vraag aan wie de auto moet worden teruggegeven.De verzekeraar van de oorspronkelijke eigenaar heeft met het schadeloos stellen van...
Artikel | 10 augustus 2013 | Peter van Huizen
Het komt nogal eens voor dat onbewust een gestolen auto wordt gekocht, bijvoorbeeld via marktplaats.nl. Vaak zal de politie de boven water gekomen auto eerst in beslag nemen voor onderzoek. Het betreft dan vaak een omgekatte auto (‘duplo-auto’).

Als het Openbaar Ministerie de auto na afronding van het onderzoek wil teruggeven, kunnen er geschillen ontstaan over de vraag aan wie de auto moet worden teruggegeven.

De verzekeraar van de oorspronkelijke eigenaar heeft met het schadeloos stellen van de oorspronkelijke eigenaar voor de schade als gevolg van de diefstal van de auto, de eigendom verkregen van de gestolen auto.

Dit eigendom kan zij gedurende 3 jaar na de diefstal opeisen (het recht van revindicatie). De koper te goeder trouw van de auto via marktplaats.nl, dan wel het Openbaar Ministerie als de auto in beslag is genomen, zal de auto moeten afstaan aan de verzekeraar.

Het wil echter wel eens voorkomen dat het Openbaar Ministerie de auto toch teruggeeft aan de koper te goeder trouw, of dat de koper te goeder trouw met behulp van de zogeheten ‘klaagschriftprocedure’ het bewerkstelligt dat het Openbaar Ministerie de auto op last van de strafrechter moet teruggeven aan de koper te goeder trouw.

Dit kan ertoe leiden dat de koper te goeder trouw in die beslissingen van het Openbaar Ministerie dan wel van de rechtbank tot teruggave, ten onrechte bevestigd ziet dat hij rechthebbende is van de auto. Ten onrechte, omdat de koper te goeder trouw in een latere eventuele civiele procedure zal zien dat de auto toch moet worden afgestaan aan de verzekeraar.

Voor de verzekeraar is het dan ook verstandig al in een vroeg stadium te bewerkstelligen dat de in beslag genomen auto door het Openbaar Ministerie wordt afgegeven aan de verzekeraar, eventueel door middel van dezelfde hiervoor genoemde klaagschriftprocedure. Dit voorkomt immers een onnodige veronderstelling van de koper te goeder trouw dat hij rechthebbende is van de auto, en het voorkomt onnodige kosten, al dan niet bij de civiele rechter, voor het opeisen van de auto nadat die door het Openbaar Ministerie is teruggegeven aan de koper te goeder trouw.