Zoeken
  1. De persexceptie in het auteursrecht: ook Geen Stijl voldoet aan de criteria

De persexceptie in het auteursrecht: ook Geen Stijl voldoet aan de criteria

Artikel 15 uit de Auteurswet kent aan nieuwsmedia de bevoegdheid toe om onder bepaalde voorwaarden, bepaalde berichten over te nemen uit andere media. De Amsterdamse kantonrechter moest in een zaak tussen de Nijmeegse Stadskrant en Geen Stijl (www.geenstijl.nl) over deze zogenaamde persexceptie oordelen. De rechtbank Amsterdam bepaalde op 12 mei 2010 dat Geen Stijl een interview met (ex-)minister Vogelaar uit de Nijmeegse Stadskrant gratis mocht overnemen.Allereerst oordeelt de rechter dat he...
Artikel | 26 mei 2010 | Dirkzwager
Artikel 15 uit de Auteurswet kent aan nieuwsmedia de bevoegdheid toe om onder bepaalde voorwaarden, bepaalde berichten over te nemen uit andere media. De Amsterdamse kantonrechter moest in een zaak tussen de Nijmeegse Stadskrant en Geen Stijl (www.geenstijl.nl) over deze zogenaamde persexceptie oordelen.

De rechtbank Amsterdam bepaalde op 12 mei 2010 dat Geen Stijl een interview met (ex-)minister Vogelaar uit de Nijmeegse Stadskrant gratis mocht overnemen.

Allereerst oordeelt de rechter dat het interview is aan te merken 'als een nieuwstijding of gemengd bericht dat louter het karakter van een persbericht draagt' dat als persbericht mocht worden overgenomen. 

De exploitant van de website van GeenStijl is volgens de rechter een nieuwsorgaan (gericht op digitale nieuwsvoorziening) dat persberichten mag overnemen. Het stond Geen Stijl dan ook vrij dit interview over te nemen.

Tevens werd voldaan aan de overige eisen uit artikel 15 Aw. De naam van de interviewer alsmede de naam van de Nijmeegse Stadskrant als bron werden vermeld. Ook werd in het interview in de Nijmeegse Stadskrant het auteursrecht niet uitdrukkelijk voorbehouden.

In de toekomst kan GeenStijl op haar website dus vaker berichten uit andere nieuwsmedia gratis overnemen, mits aan bovengenoemde criteria is voldaan.