Zoeken
  1. De toezichthouder staat voor de deur... wat nu? Seminar 6, 24 of 27 oktober 2014

De toezichthouder staat voor de deur... wat nu? Seminar 6, 24 of 27 oktober 2014

Het kan iedere zorgaanbieder overkomen: de toezichthouder staat voor de deur. De ene zorgaanbieder loopt een grotere kans op een bezoek dan de andere zorgaanbieder, maar vaak is het bezoek heel onverwacht. In de zorgsector zijn verschillende toezichthouders actief, zoals bijvoorbeeld de ACM, de NZa, de IGZ, de Inspectie SZW of het Cbp. Al deze toezichthouders hebben eigen taken en bevoegdheden. En de regels waar deze taken en bevoegdheden op zijn gebaseerd staan helaas niet handzaam bij elkaa...
Artikel | 02 september 2014 | Melanie Breedveld
Het kan iedere zorgaanbieder overkomen: de toezichthouder staat voor de deur. De ene zorgaanbieder loopt een grotere kans op een bezoek dan de andere zorgaanbieder, maar vaak is het bezoek heel onverwacht. In de zorgsector zijn verschillende toezichthouders actief, zoals bijvoorbeeld de ACM, de NZa, de IGZ, de Inspectie SZW of het Cbp. Al deze toezichthouders hebben eigen taken en bevoegdheden. En de regels waar deze taken en bevoegdheden op zijn gebaseerd staan helaas niet handzaam bij elkaar in één wet. Tijdens drie seminars door het hele land praten wij u graag bij over de taken en bevoegdheden van de verschillende toezichthouders in de zorgsector en dan in het bijzonder tijdens een bedrijfsbezoek.

De sprekers hebben ervaring met zowel aangekondigde als onaangekondigde bedrijfsbezoeken door toezichthouders. Tijdens het seminar gaan zij in op vragen als:

  • Mag een toezichthouder zomaar overal binnenkomen?

  • Hoe zit het met privé woningen?

  • Aan welke regels moet de toezichthouder zich houden bij een bedrijfsbezoek?

  • Wie is verplicht mee te werken aan een onderzoek en wanneer mag medewerking worden geweigerd?

  • Wat is het verschil tussen toezicht houden en handhaven en waarom is dat van belang?

  • Mag een toezichthouder cliënt- c.q. patiëntgegevens inzien?

  • Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met handelingen van de toezichthouder tijdens het bedrijfsbezoek?

  • Welke sancties kan de toezichthouder opleggen en wat kunt u daartegen doen?

  • Wat kunt u doen om goed voorbereid te zijn op een bedrijfsbezoek?


Uiteraard is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen.

Voor wie?
Raden van bestuur, bestuurssecretarissen, controllers, beleidsmedewerkers, compliance officers, communicatiemedewerkers en andere medewerkers die met toezichthouders in aanraking kunnen komen.

Waar en wanneer
Het seminar wordt op drie verschillende dagen en locaties gegeven. De inhoud van de seminars is steeds gelijk. Ieder seminar wordt afgesloten met een borrel waar volop gelegenheid is voor het stellen van vragen.
6 oktober 2014 Green Village, Blokhoeve 7, 3438 LC NIEUWEGEIN
24 oktober 2014 IJsseldelta center, Stadionplein 20, 8025 CP ZWOLLE
27 oktober 2014 Theaterhotel De Oranjerie, Kloosterwandplein 12-16, 6041 JA ROERMOND

Programma
13.00 uur Ontvangst
13.30 uur Deel 1 van het seminar
15.00 uur Pauze
15.30 uur Deel 2 van het seminar
17.00 uur Borrel
18.00 uur Einde

Sprekers
Eric Janssen, gespecialiseerd in mededingingsrecht en gereguleerde markten
Melanie Breedveld, gespecialiseerd in arbeidsrecht
Luuk Arends, gespecialiseerd in gezondheidsrecht

Kosten
Aan deelname aan een van de seminars zijn kosten verbonden van € 375,- excl. btw. U ontvangt dan ook de hard copy handleiding "De toezichthouder staat voor de deur", een handig en vooral praktisch naslagwerk.

Aanmelden
U kunt zich voor dit seminar aanmelden door een e-mail te sturen aan Brigitte van Sierenberg de Boer o.v.v. datum en locatie van het seminar naar keuze. U ontvangt dan een bevestiging, routebeschrijving en factuur. Uw deelname is definitief na ontvangst van uw betaling. Annuleren kan kosteloos tot vijf werkdagen voor het seminar. Bent u ondanks aanmelding op de dag zelf toch verhinderd, laat het ons weten en we sturen u de handleiding alsnog toe.