Zoeken
  1. Dirkzwager publiceert overzicht huurbescherming in geval wonen en zorg gekoppeld worden aangeboden

Dirkzwager publiceert overzicht huurbescherming in geval wonen en zorg gekoppeld worden aangeboden

Vanaf 1 januari 2013 is het scheiden van wonen en zorg ingevoerd. Nieuwe cliënten met een zorgzwaartepakket (‘ZZP’) 1 of 2 moeten voortaan zelfstandig woonruimte gaan huren en huur gaan betalen. In de komende jaren zullen meer ZZP’s volgen.Gekoppelde overeenkomstenOndanks deze financiële scheiding worden de woon- en zorgcomponent vaak nog steeds gekoppeld aangeboden. Het gekoppeld aanbieden van deze beide componenten betekent echter niet dat in geval de zorgcomponent eindigt daarmee ook de wo...
Artikel | 21 augustus 2013 | Dirkzwager

Vanaf 1 januari 2013 is het scheiden van wonen en zorg ingevoerd. Nieuwe cliënten met een zorgzwaartepakket (‘ZZP’) 1 of 2 moeten voortaan zelfstandig woonruimte gaan huren en huur gaan betalen. In de komende jaren zullen meer ZZP’s volgen.Gekoppelde overeenkomsten
Ondanks deze financiële scheiding worden de woon- en zorgcomponent vaak nog steeds gekoppeld aangeboden. Het gekoppeld aanbieden van deze beide componenten betekent echter niet dat in geval de zorgcomponent eindigt daarmee ook de wooncomponent (het huurdeel) eindigt. In beginsel heeft de bewoner namelijk huurbescherming. Slechts als de zorgcomponent overheerst, geniet de bewoner deze bescherming niet. Eindigt in die situatie de zorgverleningsovereenkomst, dan kan de verhuurder ook de gekoppelde huurovereenkomst beëindigen.

Overheersing van het zorgcomponent
Bij het koppelen van wonen en zorg is het dus heel belangrijk om te weten wanneer de zorgcomponent overheerst. De specialisten van Dirkzwager op het gebied van het koppelen van wonen en zorg hebben aan de hand van de jurisprudentie een handzaam overzicht gemaakt van de elementen die een rol spelen bij het beantwoorden van de vraag wanneer de zorgcomponent overheerst. Verder hebben ze 12 uitspraken kort samengevat. Elke uitspraak bevat overigens een hyperlink naar de volledige uitspraak. De volledige uitspraak kan dus op internet worden nagelezen.

Frank Delissen, advocaat huurrecht
Robert Rijpstra, advocaat huurrecht
Eric Janssen, advocaat mededingingsrecht