Zoeken
  1. Domeinnaam psvshop.nl niet naar PSV

Domeinnaam psvshop.nl niet naar PSV

Het gebruik door Geretti Sports van de domeinnaam psvshop.nl voor een webwinkel is geen inbreuk op de merkrechten of de handelsnaam van PSV. Geretti Sports is een “PSV Fanpoint” geweest, totdat die aanduiding van bepaalde verkooppunten door PSV werd afgeschaft. Op de website worden uitsluitend artikelen verhandeld (merchandising) die door of met toestemming van PSV in het verkeer zijn gebracht. Waarom oordeelt de rechtbank dit?Bezoekers van de website krijgen eerst groot in rood/wit weegegeve...
Artikel | 01 november 2012 | Joost Becker
Het gebruik door Geretti Sports van de domeinnaam psvshop.nl voor een webwinkel is geen inbreuk op de merkrechten of de handelsnaam van PSV. Geretti Sports is een “PSV Fanpoint” geweest, totdat die aanduiding van bepaalde verkooppunten door PSV werd afgeschaft. Op de website worden uitsluitend artikelen verhandeld (merchandising) die door of met toestemming van PSV in het verkeer zijn gebracht. Waarom oordeelt de rechtbank dit?

Bezoekers van de website krijgen eerst groot in rood/wit weegegeven "PSV.SHOP.NL" te zien, bovenaan de website staat de tekst: "PSV SHOP De PSV shop voor je eigen PSV Shopping". Op de eerste pagina van de webshop staat: "PSV Shop is een onderdeel van Geretti Sports Helmond. Wij zijn officieel PSV Fanpoint en NIKE Dealer" (waarbij het logo en de contactgegevens van Geretti Sports zijn opgenomen).

De rechtbank overweegt dat Geretti Sports zich terecht beroept op de uitputtingsregel. Niet in geschil is dat Geretti Sports onder de domeinnamen slechts door of met toestemming van PSV op de markt gebrachte artikelen aanbiedt. Dat de toestand van die waren gewijzigd of verslechterd is, is gesteld noch gebleken. PSV heeft ook geen andere gegronde reden om op te reden, aldus de rechtbank:
"Voor zover de door PSV gestelde verwarring en het profiteren van aantrekkelijkheid en reputatie van de PSV-merken al gegronde redenen zijn die kunnen maken dat PSV zich tegen dit gebruik van haar merken kan verzetten, is door PSV onvoldoende aangevoerd dat met zich meebrengt dat er sprake is van een uitzondering op de uitputtingsregel. Uit hetgeen door partijen naar voren is gebracht, blijkt dat Geretti Sports op haar website duidelijk maakt dat zij een zelfstandige aanbieder is van PSV-artikelen, zodat zonder meer niet valt in te zien dat bezoekers van de website daarover in verwarring (kunnen) zijn. PSV heeft onvoldoende onderbouwd dat de domeinnamen of de website die daarmee kan worden bereikt op zich een gegronde reden kunnen vormen die een uitzondering op de uitputtingsregel rechtvaardigt. In de omstandigheid dat door Geretti Sports met behulp van de domeinnamen originele PSV-artikelen worden aangeboden en dat door Geretti Sports op de website daarbij gebruik wordt gemaakt van de (club)kleuren van PSV, officieel fotomateriaal en de (niet nader door PSV toegelichte) look and feel van PSV leidt er in ieder geval zonder meer niet toe dat sprake is van een gegronde reden. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de aanduiding “PVS Fanpoint” op de website. Dat deze aanduiding van bepaalde verkooppunten enige tijd geleden door PSV is afgeschaft, leidt nog niet tot de conclusie dat de domeinnamen als merkinbreuk moeten worden gezien"

Dat sprake is van verwarring in de zin dat – zoals PSV stelt – het publiek ten onrechte een commerciële band zou kunnen zien tussen PSV en Geretti Sports, of dat die wordt gesuggereerd, wordt als onvoldoende onderbouwd afgewezen. De enkele verkoop van officiële PSV-artikelen maakt weliswaar dat er een bepaalde band is tussen PSV en Geretti Sports, maar Geretti Sports afficheert zich daarbij volgens de rechtbank steeds als zelfstandig verkooppunt. Dat Geretti Sports sinds 2010 op haar website gebruik maakt van de - niet door PSV toegelichte - look and feel van PSV, leidt er zonder meer evenmin toe dat moet worden aangenomen dat sprake is van verwarring, aldus de rechtbank.

Onvoldoende onderbouwd is dat de gemiddelde internetgebruiker bij een bezoek aan de webshop van Geretti Sports zal (kunnen) denken dat hij bij de webshop van PSV is beland, of daaromtrent in verwarring kan zijn. Daarvoor is de vermelding van Geretti Sports duidelijk genoeg.