Zoeken
  1. Domeinnamen bmw-kopen.nl en mini-kopen.nl naar BMW

Domeinnamen bmw-kopen.nl en mini-kopen.nl naar BMW

BMW weet met succes de overdracht van de domeinnamen bmw-kopen.nl en mini-kopen.nl te bewerkstelligen. De domeinnamen waren geregistreerd om de verkoop van BMW's en MINI's aan te kondigen. Het oordeel wordt geveld in een speciale WIPO domeinnaam procedure.BMW stelt verwarringsgevaar met haar bekende merken, terwijl zij bovendien de domeinnamen bmw.com en mini.com heeft geregistreerd, en eist daarom overdracht van de domeinnamen bmw-kopen.nl en mini-kopen.nl.De geschillenbeslechter oordeelt da...
Artikel | 03 december 2012 | Joost Becker
BMW weet met succes de overdracht van de domeinnamen bmw-kopen.nl en mini-kopen.nl te bewerkstelligen. De domeinnamen waren geregistreerd om de verkoop van BMW's en MINI's aan te kondigen. Het oordeel wordt geveld in een speciale WIPO domeinnaam procedure.

BMW stelt verwarringsgevaar met haar bekende merken, terwijl zij bovendien de domeinnamen bmw.com en mini.com heeft geregistreerd, en eist daarom overdracht van de domeinnamen bmw-kopen.nl en mini-kopen.nl.

De geschillenbeslechter oordeelt dat de toevoeging 'kopen' in de aangevallen domeinnaam bijdraagt aan het verwarringsgevaar, omdat het woord 'kopen' de beschikbaarheid van de producten onder de merken juist benadrukt. De domeinnamen worden verwarringwekkend overeenstemmend met de merken geacht.

De verweerder die de domeinnamen heeft geregistreerd, heeft ook geen te respecteren recht of legitiem belang bij de domeinnamen. Daarvoor wordt aan 4 criteria getoetst, namelijk:

1) of de verweerder daadwerkelijk waren of diensten onder de merken aanbiedt: en

2) de verweerder louter die waren of diensten aanbiedt; en

3) de verweerder niet alle relevante domeinnamen tracht te verkrijgen, opdat de merkhouder de mogelijkheid wordt ontnomen om diens merken als domeinnaam te registreren; en

4) de website moet de relatie tussen de verweerder en de merkhouder accuraat omschijven.

De geschillenbeslechter haalt vervolgens een aantal andere zaken aan over wederverkoop van gemerkte producten via website onder domeinnamen waarin het merk van de merkhouder voorkomt, en oordeelt vervolgens dat er louter merkproducten via de sites worden aangeboden en er geen bewijs is dat de merkhouder getracht heeft de respectievelijke domeinnamen te verkrijgen. Echter,
'Respondent (d.i. de verweerder, red.) did not provide details on the websites under the disputed domain names that adequately inform potential purchasers about the fact that the Respondent is not an authorized reseller and has no authorized relationship with the Complainant. The mere fact that the home page of the websites under the disputed domain names mentions that “BMW kopen” and “MINI kopen”, respectively, are part of “Handelsprijzen.nl” is insufficient to be regarded as the required information with respect to the (absence of the) relation with the Complainant'

Oftewel, de verweerder heeft niet duidelijk aangegeven dat er (g)een relatie is met BMW.

Ten slotte oordeelt de geschillenbeslechter dat de verweerder afwist van de merken en te kwader trouw de domeinnamen heeft geregistreerd en gebruikt, namelijk om internetgebruikers aan te trekken voor commercieel gewin en middels gevaar voor verwarring met de merkhouder met betrekking tot de bron, sponsorschap, verwantschap of goedkeuring van de websites onder de gewraakte domeinnamen.

Aldus wordt er bevolen dat de domeinnamen moeten worden overgedragen.