Zoeken
  1. Downloaden uit illegale bron mag niet

Downloaden uit illegale bron mag niet

Het Europese Hof van Justitie heeft op 10 april 2014 geoordeeld dat het reproduceren van auteursrechtelijk beschermd materiaal voor privégebruik  uit 'ongeoorloofde bron' niet mag. Dat zou afbreuk doen aan de 'goede werking van de interne markt'. Wat betekent dit?Het 'voor eigen oefening, studie of gebruik'  kopiëren (bijvoorbeeld downloaden) van auteursrechtelijk materiaal mocht kort gezegd tot dit arrest in Nederland, ook indien de bron illegaal was. Het Hof oordeelt nu dat dit niet meer is...
Auteur artikelJoost Becker
Gepubliceerd11 april 2014
Laatst gewijzigd11 april 2014
Leestijd 
Het Europese Hof van Justitie heeft op 10 april 2014 geoordeeld dat het reproduceren van auteursrechtelijk beschermd materiaal voor privégebruik  uit 'ongeoorloofde bron' niet mag. Dat zou afbreuk doen aan de 'goede werking van de interne markt'. Wat betekent dit?

Het 'voor eigen oefening, studie of gebruik'  kopiëren (bijvoorbeeld downloaden) van auteursrechtelijk materiaal mocht kort gezegd tot dit arrest in Nederland, ook indien de bron illegaal was. Het Hof oordeelt nu dat dit niet meer is toegestaan, omdat dit ten koste gaat van een strikte bescherming van auteursrechten. Dat betekent dat het (Nederlandse) gedogen van illegale vormen van distributie van nagemaakte of vervalste werken voorbij is. Downloaders zelf (privé personen) riskeren geen strafrechtelijke vervolging, maar civielrechtelijke rechtsmaatregelen kunnen wel worden getroffen, zeker tegen aanbieders van illegaal materiaal die dit op commerciële schaal doen en die auteursrechtinbreuk plegen.

De uitspraak betekent ook dat reproduceren van auteursrechtelijk beschermd materiaal uit ongeoorloofde bron niet valt onder de 'thuiskopieheffing', wat invloed zal hebben op de hoogte van de heffing op dragers waarop thuiskopiëren mogelijk is. Vanuit de overheid zal worden duidelijk gemaakt welke gevolgen dit precies heeft. In het bedrag van de vergoeding die is verschuldigd voor het vervaardigen van kopieën voor privégebruik van een beschermd werk, mag volgens het Hof in ieder geval geen rekening worden gehouden met ongeoorloofde reproducties. Dit betekent dat de prijzen van thuiskopieheffingen mogelijk zullen dalen.

Joost Becker, advocaat auteursrecht