Zoeken
  1. Duits vergoedingsrecht voor architecten en ingenieurs– Europese inbreukprocedure tegen Duitsland

Duits vergoedingsrecht voor architecten en ingenieurs– Europese inbreukprocedure tegen Duitsland

Zoals eerder beschreven maakt de “Honorarordnung für Architekten und Ingenieure “ (HOAI) een belangrijk onderdeel uit van het Duitse materiële bouwrecht. Hoewel deze regeling inhoudelijk zo belangrijk is voor de Duitse bouwbranche, werpt deze regeling ook een schaduw op de Duitse bouwrechtwetgeving, aangezien het heel aannemelijk is dat de Europese Commissie binnenkort een inbreukprocedure tegen Duitsland aanhangig maakt bij het Europese Hof van Justitie.Deze ontwikkeling is ook voor Nederlan...
Artikel | 14 oktober 2016 | Kristin Schenkel
Zoals eerder beschreven maakt de “Honorarordnung für Architekten und Ingenieure “ (HOAI) een belangrijk onderdeel uit van het Duitse materiële bouwrecht. Hoewel deze regeling inhoudelijk zo belangrijk is voor de Duitse bouwbranche, werpt deze regeling ook een schaduw op de Duitse bouwrechtwetgeving, aangezien het heel aannemelijk is dat de Europese Commissie binnenkort een inbreukprocedure tegen Duitsland aanhangig maakt bij het Europese Hof van Justitie.

Deze ontwikkeling is ook voor Nederlandse ondernemers van belang omdat de Europese Commissie juist van mening is dat de HOAI een belemmering vormt op de grensoverschrijdende dienstverlening van architecten en ingenieurs. Hieronder wordt  uitgelegd welke bepalingen de HOAI inhoudt en waarom de Europese Commissie ervan uitgaat dat hierdoor inbreuk wordt gemaakt op het Europese recht.

1. Wat is de HOAI?
De HOAI bevat dwingendrechtelijke bepalingen omtrent de vergoeding van architecten en ingenieurs. De totale vergoeding wordt berekend aan de hand van het onderwerp waarop de werkzaamheden betrekking hebben (bijvoorbeeld alleen ten aanzien van bepaalde aspecten van de bouw, bijvoorbeeld alleen techniek, of ten aanzien van de hele bouw) en het moeilijkheidsniveau van de werkzaamheden. Vervolgens ontstaat het recht op de vergoeding niet in één keer, maar is de vergoeding opeisbaar naarmate bepaalde fases van de werkzaamheden, zogenaamde “Leistungsphasen”, door de ingenieur of architect zijn afgerond. Hij ontvangt zijn vergoeding derhalve in bepaalde termijnen. Hoewel de partijen een aantal regelingen omtrent de vergoeding zelf kunnen treffen, kan er niet op de grote lijn van het vergoedingsrecht in de HOAI worden afgeweken.

Hierbij is belangrijk te onthouden dat de HOAI geen regelingen bevat over hoe de werkzaamheden van de architect of ingenieur moeten worden uitgevoerd. Dit volgt uit de overeenkomst en de regelingen in het Duitse burgerlijk wetboek.

De HOAI is slechts een regeling omtrent de hoogte van de vergoeding en de uitbetaling daarvan.

2. Inbreuk op Europees recht?
Desalniettemin is de Europese Commissie van mening dat deze wetgeving inbreuk maakt op het Europese recht. Concreet vindt de Commissie dat de vaste bepaling van prijzen aan de hand van de HOAI inbreuk maakt op de contractuele vrijheid en een discriminerende werking  heeft ten aan zien van de fundamentele regeling van de vrijheid van vestiging. Alle regelingen waarin prijzen vastgelegd worden hebben volgens de Europese Commissie een belemmerende werking op de vrije economie en marktwerking. Slechts in situaties waarin een regeling om redenen van door de  Gemeenschap nagestreefde doelstellingen van algemeen belang noodzakelijk is, maakt de Europese Commissie hierop een uitzondering. Hiervan is volgens haar laatste standpunt d.d. 25 februari 2016 geen sprake. De Duitse Bondsregering was het dus door haar eerdere toelichting niet gelukt de Europese Commissie ervan te overtuigen dat de HOAI niet in strijd is met de Europese wetgeving.

3. Voortzetting inbreukprocedure – What ’s next?
Zowel de Europese Commissie als ook de Duitse Bondsregering hebben in deze procedure al in meerdere rondes hun standpunten uiteen kunnen zetten. Ook betrokken organisaties zoals de Bundesingenieurkamer hebben hun professionele mening reeds mogen geven. Als de Europese Commissie vasthoudt aan haar standpunt is de volgende stap het aanhangig maken van een procedure bij het Europese Gerechtshof. Hierbij worden in Duitsland de kansen voor een bestand van de HOAI op 70 procent geschat. Of deze inschatting terecht is zal dan eventueel blijken als de Europese rechter zijn hoofd over deze bepaling buigt.

4. Samenvatting
De HOAI ligt sinds het begin van de Europese inbreukprocedure behoorlijk onder vuur. Nederlandse ondernemingen die betrokken zijn bij Duitse bouwprojecten moeten hiervan op de hoogte zijn; ten eerste omdat de toepassing van de HOAI hen of voor- of nadelen brengt, afhankelijk van hun positie en ten tweede omdat juist hetgeen de Europese Commissie bekritiseert de grensoverschrijdende werking van de HOAI op de Europese markt is.