Zoeken
  1. Economische activiteiten in de zin van de Wet markt en overheid

Economische activiteiten in de zin van de Wet markt en overheid

De Wet markt en overheid, die onderdeel vorm van de Mededingingswet, schrijft voor dat overheden en overheidsbedrijven 4 gedragsregels in acht moeten nemen als zij economische activiteiten verrichten.De Wet markt en overheid is met ingang van 1 juli 2012 in werking getreden voor nieuwe economische activiteiten. Voor bestaande activiteiten geldt er een overgangstermijn van twee jaar. Die loopt op 30 juni 2014 af. Vanaf 1 juli a.s. moeten dus ook bestaande economische activiteiten in overeenste...
Artikel | 18 maart 2014 | Dirkzwager
De Wet markt en overheid, die onderdeel vorm van de Mededingingswet, schrijft voor dat overheden en overheidsbedrijven 4 gedragsregels in acht moeten nemen als zij economische activiteiten verrichten.

De Wet markt en overheid is met ingang van 1 juli 2012 in werking getreden voor nieuwe economische activiteiten. Voor bestaande activiteiten geldt er een overgangstermijn van twee jaar. Die loopt op 30 juni 2014 af. Vanaf 1 juli a.s. moeten dus ook bestaande economische activiteiten in overeenstemming met de Wet markt en overheid worden uitgevoerd.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft inmiddels laten weten vanaf 1 juli as. actief te zullen controleren of overheden en overheidbedrijven de Wet markt en overheid correct naleven. Gemeenten, provincies, waterschappen en andere overheden doen er dus goed aan om vóór 1 juli 2014 na te gaan of hun handelwijze ten aanzien van economische activiteiten in overeenstemming is met de gedragsregels uit de Wet markt en overheid. Om overheden en overheidsbedrijven hierbij behulpzaam te zijn heeft de ACM een niet limitatieve lijst van activiteiten gepubliceerd die volgens de ACM economisch van aard zijn. Daarnaast heeft de ACM ook de ‘markt en overheid test’ gepubliceerd.