Zoeken
  1. Eerste 2 Google-adword zaken gewezen

Eerste 2 Google-adword zaken gewezen

Het Europese Hof, het hoogste uitlegorgaan over Europees merkenrecht, heeft op 23 en 25 maart twee belangrijke uitspraken gewezen over Google adwords. Het Hof oordeelt kort gezegd dat Google geen merkinbreuk pleegt, maar dat derden onder omstandigheden zich daar wel aan schuldig kunnen maken. Ook de positie van Google als internetdienstverlener komt aan de orde.Met de eerste Google-uitspraak staat onbetwistbaar vast dat merkinbreuk via Google adwords door derden, niet zijnde Google, mogelijk...
Artikel | 26 maart 2010 | Joost Becker
Het Europese Hof, het hoogste uitlegorgaan over Europees merkenrecht, heeft op 23 en 25 maart twee belangrijke uitspraken gewezen over Google adwords. Het Hof oordeelt kort gezegd dat Google geen merkinbreuk pleegt, maar dat derden onder omstandigheden zich daar wel aan schuldig kunnen maken. Ook de positie van Google als internetdienstverlener komt aan de orde.

Met de eerste Google-uitspraak staat onbetwistbaar vast dat merkinbreuk via Google adwords door derden, niet zijnde Google, mogelijk is. Met het adword systeem kan een adverteerder een merk als zoekwoord opgegeven, die een advertentie (‘gesponsorde koppeling’) doet verschijnen als internetgebruikers via Google dat zoekwoord intoetsen. Het Hof oordeelt - kort gezegd - dat indien met de presentatie van zo’n advertentie internetgebruikers in het ongewisse worden gelaten over de relatie van de adverteerders waren of diensten tot die van de merkhouder, er sprake is van afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie van het ingeroepen merk. Merkhouders kunnen verbieden dat advertenties van derden worden weergegeven waarvan internetgebruikers ten onrechte kunnen denken dat zij van de merkhouder afkomstig zijn. Adverteerders zullen dus op hun tellen moeten passen bij het inkleden van dergelijke advertenties.

Het Hof oordeelt als gezegd dat Google juridisch gezien zelf geen merken gebruikt (zij biedt die mogelijkheid aan haar betalende klanten), maar zij kan mogelijk wel als tussenpersoon door merkhouders aansprakelijk worden gesteld voor via haar adwords systeem gepleegde merkinbreuken. Het is de vraag of Google in dat geval gebruik kan maken van een aansprakelijkheidsbeperking uit de Richtlijn elektronische handel, waarop Google zich beroept. Volgens het Hof moet hiertoe worden onderzocht of de rol van Google louter technisch, automatisch en passief is, wat impliceert dat Google geen kennis heeft van of controle heeft over de gegevens in haar adword systeem. De nationale rechter moet gaan uitmaken of daarvan sprake is.

In de tweede zaak over Google-adwords herhaalt het Hof haar eerdere regel over merkinbreuk. Een merkhouder kan de adverteerder verbieden een om met het merk gelijk trefwoord reclame te maken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer die reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.

Dit zijn de eerste uitspraken in een lange rij verwachte uitspraken over het gebruik van Google adwords. In de loop van dit jaar zal het Hof nog meer uitspraken wijzen over Google-adwords .