Zoeken
  1. Eerste toepassing art. 80a RO in onteigeningszaak

Eerste toepassing art. 80a RO in onteigeningszaak

Op 9 januari heeft de Hoge Raad, voor zover wij hebben kunnen vaststellen voor de eerste keer, art. 80a RO toegepast in een onteigeningszaak. Hierdoor wordt de vertragende werking van een (kansloos) cassatieberoep in een onteigeningszaak sterk beperkt.FeitenDe gemeente Oosterhout heeft, om het bestemmingsplan “De Contreie” en het uitwerkingsplan “De Contreie uitwerkingsplan I” te kunnen uitvoeren, de onteigening gevorderd van een aantal percelen in de gemeente Oosterhout. Bij vonnis van 2 jul...
Auteur artikelJoske Hagelaars
Gepubliceerd14 januari 2015
Laatst gewijzigd14 januari 2015
Leestijd 
Op 9 januari heeft de Hoge Raad, voor zover wij hebben kunnen vaststellen voor de eerste keer, art. 80a RO toegepast in een onteigeningszaak. Hierdoor wordt de vertragende werking van een (kansloos) cassatieberoep in een onteigeningszaak sterk beperkt.

Feiten
De gemeente Oosterhout heeft, om het bestemmingsplan “De Contreie” en het uitwerkingsplan “De Contreie uitwerkingsplan I” te kunnen uitvoeren, de onteigening gevorderd van een aantal percelen in de gemeente Oosterhout. Bij vonnis van 2 juli 2014 heeft de rechtbank Zeeland-West Brabant de gevorderde vervroegde onteigening uitgesproken. Tegen het vonnis hebben de gedaagden in de onteigeningsprocedure (op tijd) beroep in cassatie ingesteld. Zij stelden bij de Hoge Raad dat de gemeente niet aan haar onderhandelingsplicht had voldaan.

80a RO
Op 1 juli 2012 is art. 80a aan de Wet op de Rechterlijke Organisatie toegevoegd. In art. 80a RO staat dat de Hoge Raad het beroep in cassatie niet-ontvankelijk kan verklaren wanneer de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen, omdat de partij die het cassatieberoep instelt klaarblijkelijk onvoldoende belang heeft bij het cassatieberoep of omdat de klachten klaarblijkelijk niet tot cassatie kunnen leiden. Met andere woorden: een kansloos cassatieberoep kan eenvoudig en versneld worden afgedaan. Na de conclusie van de procureur-generaal kan het cassatieberoep niet ontvankelijk worden verklaard.

Snel door met de onteigening!
Tot nu toe was art. 80a RO nog niet in een onteigeningszaak toegepast. Door tegen het onteigeningsvonnis cassatie in te stellen konden onteigenden vaak in elk geval een aanzienlijke vertraging bewerkstelligen. De uitvoering van het werk waarvoor onteigend werd kon zo maar meer dan een jaar vertraging oplopen. Niet zelden ging het dan om cassatieberoepen die (zeer) weinig kans van slagen hadden. Onteigenden proberen soms door de procedure te rekken een overheid die echt haast heeft onder druk te zetten om zo een hogere vergoeding af te dwingen. Met de toepassing van art. 80a RO in onteigeningszaken is deze vertragingstactiek een stuk minder aantrekkelijk geworden, hoewel een cassatieprocedure natuurlijk altijd tot enige vertraging leidt. In deze Oosterhoutse zaak heeft de cassatieprocedure net iets meer dan een half jaar geduurd.

Heeft u vragen over onteigening? Neemt u contact op met mrs. Hanna Zeilmaker en Joske Hagelaars, de onteigeningsadvocaten van Dirkzwager.