Zoeken
  1. Eerste voortgangsrapportage Wet DBA

Eerste voortgangsrapportage Wet DBA

De eerst helft van de implementatiefase zit er immers bijna op. Inmiddels heeft Staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer een eerste voortgangsrapportage Wet DBA toegezonden.Ook in deze brief lijkt Wiebes de heersende onzekerheid en onrust te temperen door opnieuw te benadrukken dat met de invoering van de Wet DBA het achterliggende systeem niet is veranderd. Wiebes benoemt daarbij dat de algemene indruk is dat werken buiten dienstbetrekking in veel sectoren, voor een belangrijk deel van de...
Artikel | 20 september 2016 | Renate Peijs-Schoester
De eerst helft van de implementatiefase zit er immers bijna op. Inmiddels heeft Staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer een eerste voortgangsrapportage Wet DBA toegezonden.

Ook in deze brief lijkt Wiebes de heersende onzekerheid en onrust te temperen door opnieuw te benadrukken dat met de invoering van de Wet DBA het achterliggende systeem niet is veranderd. Wiebes benoemt daarbij dat de algemene indruk is dat werken buiten dienstbetrekking in veel sectoren, voor een belangrijk deel van de zzp’ers goed mogelijk is. Zij het dan in sommige situaties het werk op een aantal punten anders zal moeten worden georganiseerd. Voorts wordt expliciet toegezegd dat goedwillende ondernemers na de implementatiefase vanaf 1 mei 2017 niet hoeven te vrezen voor grote boetes: “dit gaat niet gebeuren”.

In de bijlage bij de brief wordt per sector nader uitgewerkt waar werken buiten dienstbetrekking niet aannemelijk is of niet mogelijk blijkt. Voorbeelden hiervan: een reguliere leraar in het onderwijs, een reguliere verpleegster in een ziekenhuis, de zzp’er die langer dan 8 maanden voor een intermediair werkt, de chauffeur die zonder auto en zonder vergunning en de acteur.

Volgens Wiebes moet de komende periode alles in het teken staan van het geven van zekerheid vooraf. In dat kader is een agenda opgesteld met de volgende onderwerpen:

  • geen boetes voor goedwillende ondernemers;

  • de Belastingdienst opent een meldpunt voor opdrachtgevers en opdrachtnemers om melding te kunnen doen van onbedoelde effecten van de Wet DBA;

  • capaciteitsuitbreiding voor beoordeling van de modelovereenkomsten;

  • regelmatig contact met branches, koepels en individuele bedrijven om de knelpunten op te lossen;

  • voortdurende verbetering website;

  • de Belastingdienst stelt een register opent van goedgekeurde overeenkomsten;

  • de Belastingdienst ontwikkelt voor 1 december a.s. een bijsluiter over de duidelijkheid over het gebruik van de algemene modelovereenkomsten.


Wij zijn benieuwd… Uiteraard houden we u op de hoogte.