Zoeken
  1. Erf- en schenkbelasting 2015

Erf- en schenkbelasting 2015

De erf- en schenkbelasting kennen een zelfde tariefstructuur, maar niet dezelfde vrijstellingen.Tarieftabel Belaste verkrijgingPartner/kinderenKleinkinderenAnderen0 - 121.29610%18%30%121.296 en hoger20%36%40%De bij de belastingdienst erkende goede doelen zijn geen erf- en schenkbelasting verschuldigd.VrijstellingenIn de Successiewet is bepaald dat soms over een deel van een erfenis of schenking geen belasting hoeft te worden betaald.Vrijstellingen bij erfenissenVerkrijgersVrijstellingEchtgeno...
Artikel | 31 december 2014 | Dirkzwager
De erf- en schenkbelasting kennen een zelfde tariefstructuur, maar niet dezelfde vrijstellingen.

Tarieftabel

 Belaste verkrijging Partner/kinderen Kleinkinderen Anderen

0 - 121.29610%18%30%121.296 en hoger20%36%40%De bij de belastingdienst erkende goede doelen zijn geen erf- en schenkbelasting verschuldigd.

Vrijstellingen
In de Successiewet is bepaald dat soms over een deel van een erfenis of schenking geen belasting hoeft te worden betaald.


Vrijstellingen bij erfenissen
Verkrijgers Vrijstelling
Echtgenoot, geregistreerd partners en samenwonende   partners die aan de voorwaarden voldoen € 633.014    Denk aan pensioenimputatie *
Zieke/gehandicapte kinderen onder voorwaarden € 60.138
Kinderen en kleinkinderen € 20.047
Ouders € 47.477
Anderen € 2.111

 

 Vrijstellingen bij schenkingenVerkrijgers Vrijstelling
Kinderen € 5.277 per jaar
Kinderen tussen 18 en 40 jaar Eenmalige vrijstelling € 25.322 (alleen op verzoek).   Kan verhoogd worden tot € 52.752 indien schenking wordt gebruikt voor eigen   woning of studie kind.
Anderen € 2.111 per jaar

 

* Bij echtgenoten, geregistreerd partners en samenwoners wordt een bepaald gedeelte van het nabestaandenpensioen op de   vrijstelling in mindering gebracht. Dit wordt pensioenimputatie genoemd.