Zoeken
  1. Flex B.V. Pas op voor fiscale gevolgen terugbetalen kapitaal!

Flex B.V. Pas op voor fiscale gevolgen terugbetalen kapitaal!

In het nieuwe B.V.-recht is onder meer het minimum aandelenkapitaal van € 18.000 vervallen. Bestaande B.V.’s kunnen het eerder gestorte (minimum) aandelenkapitaal na het aanpassen van de statuten bijna helemaal terugbetalen aan de aandeelhouder(s).  Vaak wordt gesteld dat deze terugbetaling geen fiscale gevolgen heeft. Toch is dat niet in alle gevallen zo.Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat als gevolg van een aandelenruil het fiscaal erkend kapitaal lager is dan €18.000. Dan kan (een deel van) d...
Artikel | 28 september 2012 | Ton Lekkerkerker
In het nieuwe B.V.-recht is onder meer het minimum aandelenkapitaal van € 18.000 vervallen. Bestaande B.V.’s kunnen het eerder gestorte (minimum) aandelenkapitaal na het aanpassen van de statuten bijna helemaal terugbetalen aan de aandeelhouder(s).  Vaak wordt gesteld dat deze terugbetaling geen fiscale gevolgen heeft. Toch is dat niet in alle gevallen zo.

Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat als gevolg van een aandelenruil het fiscaal erkend kapitaal lager is dan €18.000. Dan kan (een deel van) de terugbetaling belast zijn. Er is echter nog een groter fiscaal risico als bij de B.V. sprake is van een pensioen- of stamrechtverplichting in eigen beheer. De belastingdienst heeft onlangs te kennen gegeven dat het terugbetalen van aandelenkapitaal ook gevolgen kan hebben voor de fiscale behandeling van een door de BV uitgevoerde pensioen- of stamrechtovereenkomst. Indien de B.V. door het terugbetalen van het aandelenkapitaal of het uitkeren van dividend niet langer in staat is om het pensioen en/of stamrecht volledig uit te keren, is volgens de fiscus sprake van een (gedeeltelijke) afkoop van pensioen of stamrecht. De volledige pensioen- en/of stamrechtaanspraak wordt dan op grond van artikel 19b van de Wet op de loonbelasting direct in de belastingheffing betrokken. Daarnaast wordt dan bij de pensioen- en/of stamrechtgerechtigde bovendien 20% revisierente in rekening gebracht. De heffing kan dus oplopen tot boven de 70%! Voor de vraag of de B.V. nog in staat is om het pensioen en/of stamrecht volledig uit te keren, is het na de uitkering van kapitaal of dividend resterende vermogen van de BV van belang. Er moet voldoende vermogen in de BV achterblijven om het pensioen en/of stamrecht op de korte en lange termijn volledig te kunnen uitbetalen.

De fiscale gevolgen kunnen dus enorm zijn! Het is daarom belangrijk om de fiscale gevolgen van het terugbetalen van kapitaal goed in kaart te brengen.