Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Flex-weetje 14: besluit buiten vergadering

Flex-weetje 14: besluit buiten vergadering

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op  1 oktober 2012 in werking treden.Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren.Besluit buiten vergaderingWist u dat onder het nieuwe B.V.-recht:Alle besluiten van de algemene vergadering buiten vergadering kunnen worden gen...
Auteur artikelKaren Verkerk
Gepubliceerd17 augustus 2012
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op  1 oktober 2012 in werking treden.

Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren.

Besluit buiten vergadering
Wist u dat onder het nieuwe B.V.-recht:

Alle besluiten van de algemene vergadering buiten vergadering kunnen worden genomen en een besluit buiten vergadering niet langer met algemene stemmen (unaniem) behoeft te worden genomen?

Toelichting
Thans kunnen besluiten buiten vergadering alleen worden genomen als er geen certificaten van aandelen met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven en mits de besluitvorming met algemene stemmen plaatsvindt.

Het nieuwe recht staat in alle gevallen besluitvorming buiten vergadering toe, mits alle vergadergerechtigden (bijvoorbeeld aandeelhouders en  pandhouders, vruchtgebruikers en certificaathouders met vergaderrechten) daarmee hebben ingestemd. Deze instemming kan ook elektronisch geschieden. Het besluit buiten vergadering zelf kan dan ook met een volstrekte of gekwalificeerde meerderheid worden genomen. De bestuurders en de eventuele commissarissen dienen in verband met hun adviserende rol in de gelegenheid zijn gesteld hun advies omtrent het besluit uit te brengen.

---------------------------------
Zowel onze vestiging in Arnhem als onze Nijmeegse vestiging kent specialisten op het gebied van het ondernemingsrecht. Mocht u meer willen weten over de gevolgen van de invoering van de Flex-BV voor uw onderneming, neemt u dan gerust contact op met de sectie ondernemingsrecht notariaat in Arnhem of een van de notarissen in Nijmegen. Op basis van een korte checklist bekijken wij of wijziging van uw statuten noodzakelijk of wenselijk is.