De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Forse boete Scania voor deelname truckkartel

Forse boete Scania voor deelname truckkartel

De Europese Commissie heeft Scania een boete  opgelegd van ruim 880 miljoen euro voor deelname aan het truckkartel. Het kartel kwam aan het licht door een clementieverzoek van MAN, één van de karteldeelnemers. In 2011 heeft de Commissie vervolgens onaangekondigde inspecties bij vrachtwagenfabrikanten uitgevoerd. Uiteindelijk heeft de Commissie in 2016 met alle karteldeelnemers behalve Scania een schikking getroffen.  Scania weigerde gebruik te maken van deze schikkingsmogelijkheid. Om die red...
Leestijd 
Auteur artikel Natascha Linssen (uit dienst)
Gepubliceerd28 september 2017
Laatst gewijzigd16 april 2018
 
De Europese Commissie heeft Scania een boete  opgelegd van ruim 880 miljoen euro voor deelname aan het truckkartel. Het kartel kwam aan het licht door een clementieverzoek van MAN, één van de karteldeelnemers. In 2011 heeft de Commissie vervolgens onaangekondigde inspecties bij vrachtwagenfabrikanten uitgevoerd. Uiteindelijk heeft de Commissie in 2016 met alle karteldeelnemers behalve Scania een schikking getroffen.  Scania weigerde gebruik te maken van deze schikkingsmogelijkheid. Om die reden werd het kartelonderzoek jegens Scania volgens de standaardprocedure voortgezet. Het resultaat daarvan is een zeer forse boete.

Scania heeft 14 jaar lang met vijf andere vrachtwagenfabrikanten deelgenomen aan het truckkartel. De karteldeelnemers stemden de prijzen voor vrachtwagens met elkaar af. Daarnaast werden afspraken gemaakt over het (vertraagd) introduceren van emissietechnologieën voor middelzware en zware vrachtwagens. Deze technologieën werden ontwikkeld om te kunnen voldoen aan de strengere Europese emissienormen. Tot slot maakten de karteldeelnemers afspraken over het doorberekenen van de kosten van deze emissietechnologieën aan de afnemers.

De Commissie heeft bij het vaststellen van het boetebedrag rekening gehouden met de omvang van de verkoop van zware vrachtwagens in de Europese Unie door het kartel, de ernst van de overtreding, het hoge marktaandeel van de karteldeelnemers tezamen, de geografische impact van het kartel en duur van het kartel.

De Commissie benadrukt in deze zaak dat afnemers, zoals transportbedrijven, die als gevolg van het kartel schade hebben geleden bij de nationale rechter vergoeding daarvan kunnen vorderen. Volgens schattingen werd door het kartel voor een vrachtwagen tussen de 10.000 en 16.000 euro te veel betaald.

 In februari 2017 is in Nederland de Kartelschaderichtlijn geïmplementeerd waardoor het voor benadeelden eenvoudiger is geworden om schade als gevolg van een kartel op de karteldeelnemers te verhalen. Zo zijn de karteldeelnemers op grond van artikel 6:193m BW hoofdelijk aansprakelijk voor schade als gevolg van het kartel. Dit betekent dat een afnemer de volledige schade op één van de karteldeelnemers kan verhalen. De wet maakt hierop een uitzondering voor de clementieaanvrager en MKB. Op grond van artikel 6:193l BW wordt vermoed dat het kartel de schade heeft veroorzaakt. Voor de karteldeelnemer is relevant dat hij een doorberekeningsverweer kan voeren, d.w.z. dat de afnemer geen of minder schade heeft geleden doordat de afnemer de meerkosten van het kartel heeft doorberekend aan zijn afnemers. In een recente uitspraak heeft de rechtbank Gelderland  het beroep van een karteldeelnemer op dit verweer echter afgewezen. Voor de indirecte afnemer is in artikel 6:193q BW een bewijsvermoeden geïntroduceerd. Als de indirecte afnemer kan aantonen dat aan hem de meerkosten van het kartel zijn doorberekend, dan staat vast dat hij de schade heeft geleden en kan hij de schade op de karteldeelnemers verhalen.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Natascha Linssen en Sjaak van der Heul van onze vakgroep Mededinging.