Zoeken
  1. Forse boete Tele2 voor schending Wet Koop op Afstand

Forse boete Tele2 voor schending Wet Koop op Afstand

Telecomaanbieder Tele2 is door de Consumentenautoriteit in een recent besluit stevig op de vingers getikt voor de overtreding van de Wet Koop op Afstand. Deze wet beschermt consumenten die een dienst of product kopen, zonder daarbij met de verkoper in dezelfde ruimte aanwezig te zijn. Denk bijvoorbeeld aan overeenkomsten die per telefoon, e-mail of internet worden afgesloten. Hoewel het in deze specifieke kwestie ging om telemarketing, is de uitspraak dus ook van belang voor webwinkels en and...
Artikel | 10 mei 2009 | Dirkzwager
Telecomaanbieder Tele2 is door de Consumentenautoriteit in een recent besluit stevig op de vingers getikt voor de overtreding van de Wet Koop op Afstand. Deze wet beschermt consumenten die een dienst of product kopen, zonder daarbij met de verkoper in dezelfde ruimte aanwezig te zijn. Denk bijvoorbeeld aan overeenkomsten die per telefoon, e-mail of internet worden afgesloten. Hoewel het in deze specifieke kwestie ging om telemarketing, is de uitspraak dus ook van belang voor webwinkels en andere internetbedrijven.

Het besluit van de Consumentenautoriteit heeft betrekking op een grootschalige wervingscampagne die Tele2 in de jaren 2007 en 2008 heeft uitgevoerd. Tele2 wilde bestaande klanten overhalen om voor het zogenoemde vastnet abonnement over te stappen van KPN naar Tele2. Hiertoe is met behulp van callcenters een grootschalige belcampagne gevoerd, waarbij honderdduizenden mensen zijn benaderd. Indien een consument tijdens een telefoongesprek aangaf dat hij inderdaad wilde overstappen naar Tele2, werd aan het slot van het telemarketinggesprek een zogenoemde voicelog opgenomen waarin de overeenkomst werd vastgeled. Daarna werd een bevestigingsbrief verzonden met gegevens over de overeenkomst en de algemene voorwaarden. De belactie werd ondersteund met een uitgebreide direct mailingactie.

Om de consumenten te beschermen tegen ondoordachte impulsaankopen, bevat de Wet Koop op Afstand een groot aantal regels waaraan aanbieders moeten voldoen. Het gaat om onder meer allerlei informatieverplichtingen en om het wettelijke herroepingsrecht, waarmee de consument gedurende (tenminste) 7 dagen na het sluiten van het contract de koop zonder opgave van redenen ongedaan kan maken.

 Uit het onderzoek naar de wervingsactie van Tele2 is de Consumentenautoriteit gebleken dat de genoemde regels op verschillende punten zijn overtreden:

Tele2 heeft verzuimd bij de telefoongesprekken tijdig de prijs van haar diensten mede te delen;
Tele2 heeft verzuimd om tijdig te wijzen op de mogelijkheid om het contract binnen zeven dagen te ontbinden (het herroepingsrecht);
Tele2 heeft verzuimd haar bezoekadres te vermelden voor het indienen van klachten;
Tele2 heeft verzuimd de minimale duur van het af te sluiten contract tijdig mede te delen;
Tele2 heeft verzuimd het commercieel oogmerk van het telefoongesprek bij aanvang van het gesprek kenbaar te maken.
Omdat hier de belangen van een groot aantal consumenten in het geding waren, achtte de Consumentenautoriteit zich bevoegd om onderzoek te verrichten en op te treden. Tele2 heeft een aantal verweren gevoerd, maar die worden in het besluit bijna allemaal opzij geschoven. Uiteindelijk legt de Consumentenautoriteit een boete op van in totaal € 70.000,= voor de verschillende overtredingen. Daarbij wordt overwogen dat de overtredingen het vertrouwen in het kopen op afstand kunnen doen verminderen. Ook de lange periode en de grote schaal van de actie van Tele2 werd van belang geacht.

Dit besluit is om een aantal redenen belangrijk voor de praktijk. Ten eerste blijkt hieruit dat de Consumentenautoriteit daadwerkelijk een rol opeist bij het handhaven van de regels voor consumentenbescherming en dat zij bereid is om stevige straffen uit te delen aan overtreders. Nog belangrijker is dat uit het besluit blijkt dat de Wet koop op afstand geen dode letter is, maar dat de regels uit deze wet wel degelijk serieus moeten worden genomen, ook door internetaanbieders. Uitspraken als deze kunnen wellicht bijdragen aan een betere naleving van de wet, die zowel op het internet als daarbuiten nog steeds onder de maat is. Ten slotte blijkt uit het besluit dat de Wet koop op afstand geen eenvoudige wet is om toe te passen en dat verschillende regels (bijvoorbeeld over de ingangsdatum van de wettelijke bedenktijd) op meerdere manieren kunnen worden uitgelegd. Tele2 heeft aan den lijve ondervonden dat het risicovol is om de regels te gemakkelijk in het eigen voordeel uit te leggen.

Dit bericht is eerder gepubliceerd in de Checkit nieuwsbrief mei 2009