Zoeken
  1. Fotografenfederatie voorwaarden revisited

Fotografenfederatie voorwaarden revisited

In een zeer recente zaak voor het de rechtbank ’s-Gravenhage (sector kanton Delft), heeft een beroepsfotograaf met succes een beroep gedaan op de Fotografenfederatie voorwaarden om zijn schade te verhalen. Eerder berichtten wij reeds over die voorwaarden, die met wisselend succes worden ingeroepen. Ditmaal ging het om een foto gemaakt van zanger Thomas Berge die zonder toestemming van de fotograaf is hergebruikt. Dit levert auteursrechtinbreuk op, aldus de rechter. Met betrekking tot de schad...
Artikel | 04 oktober 2011 | Joost Becker
In een zeer recente zaak voor het de rechtbank ’s-Gravenhage (sector kanton Delft), heeft een beroepsfotograaf met succes een beroep gedaan op de Fotografenfederatie voorwaarden om zijn schade te verhalen. Eerder berichtten wij reeds over die voorwaarden, die met wisselend succes worden ingeroepen. Ditmaal ging het om een foto gemaakt van zanger Thomas Berge die zonder toestemming van de fotograaf is hergebruikt.

Dit levert auteursrechtinbreuk op, aldus de rechter. Met betrekking tot de schadevergoeding oordeelt de rechter dat de fotograaf schade heeft geleden door misgelopen licentievergoeding en verlies aan exclusiviteit: wanneer de foto te algemeen gebruikt wordt, daalt de verkoopwaarde, kan de fotograaf de foto minder goed verkopen en kan hij mogelijke opdrachten mislopen.

Over de hoogte van de schadevergoeding oordeelt de rechter dat de algemene voorwaarden van de Fotografenfederatie een “rechtens aanvaardbaar en geaccepteerd uitgangspunt” zijn om de schade te claimen. Dit ondanks het feit dat er geen contractuele relatie is tussen de fotograaf en de partij die de foto heeft hergebruikt. De rechter oordeelt:

‘Indien slechts een bedrag gelijk aan de licentievergoeding zou worden toegewezen, zou het derden vrij staan om toestemming eerst achteraf -op het moment waarop de auteursrechthebbende de gebruiker daarop aanspreekt- te kopen’. Het feit dat de foto is verwijderd doet overigens niet af aan de schade die eerder is ontstaan.

De hoogte van de schadevergoeding bedraagt uiteindelijk €960,--, waarin een vergoeding zit voor: de misgelopen licentie, het gebrek aan naamsvermelding en een vergoeding voor het plegen van auteursrechtinbreuk wegens het zonder toestemming gebruiken van de foto. Ook krijgt de fotograaf zijn advocaatkosten ter hoogte van € 1.018,31 toegewezen.

Lees de uitspraak hier.