De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Garantietermijn van zes maanden niet onredelijk bezwarend

Garantietermijn van zes maanden niet onredelijk bezwarend

Een garantietermijn in algemene voorwaarden die de wettelijke verjarings- of vervaltermijn tot minder dan een jaar bekort, wordt in deze bouwzaak niet zonder meer als onredelijk bezwarend aangemerkt (ondanks de zwarte lijst).
Auteur artikelHarm van Schilt
Gepubliceerd20 februari 2019
Laatst gewijzigd20 februari 2019
Leestijd 

Feiten

Een particulier constateert waterschade in haar huis als gevolg van een lekkende afvoerput in haar douche.

Zij meldt dit bij haar opstalverzekeraar die hierop een expert inschakelt. De expert komt tot de conclusie dat het betonijzer te strak tegen de pvc-afvoer van de douche is gelegd, waardoor de afvoer onder spanning is komen te staan. Hierdoor is de afvoer vervormd en gaan lekken.

 

Geschil

Omdat constructie- en/of bouwfouten op de opstalpolis zijn uitgesloten, spreekt de vrouw ook de aannemer aan die de woning heeft gebouwd. De aannemer verweert zich met de stelling dat hij niet kan worden aangesproken voor de eventuele tekortkoming, omdat in de algemene voorwaarden bij de aannemingsovereenkomst de hierin opgenomen garantietermijn van zes maanden (ruim) is verstreken.

Aan de vordering tegen de aannemer legt de vrouw onder meer ten grondslag dat het beding in de algemene voorwaarden vernietigbaar is, omdat het beding op de zwarte lijst van artikel 6:236 (sub a/g) en de grijze lijst van artikel 6:237 (sub b) Burgerlijk Wetboek voorkomt.

 

Oordeel

De rechtbank Amsterdam oordeelt in het vonnis van 12 november 2018 dat het beding niet onredelijk bezwarend is conform de zwarte of de grijze lijst. Weliswaar is in het beding een maximale garantieperiode van zes maanden gegeven, “maar deze kan niet los gezien worden van de andere leden van dit artikel uit hoofde waarvan langere termijnen gelden voor bepaalde gebreken”, aldus de kantonrechter. Hiermee doelt de kantonrechter op de ‘tenzij-bepalingen’ voor onder meer ernstige of verborgen gebreken die dus niet onder de korte garantietermijn vallen.

Conclusie: het wordt niet onredelijk bezwarend geacht dat na verloop van tijd van de aannemer alleen nog voor bepaalde gebreken nakoming kan worden verlangd. De verplichtingen van de aannemer worden hiermee niet wezenlijk beperkt. Het beding is dus rechtsgeldig.

Een garantietermijn van korter dan een jaar is in bouwzaken dus niet zonder meer onredelijk bezwarend ten aanzien van bepaalde (lees: de minder ernstige / niet verborgen) gebreken. Dit terwijl de wettelijke verjaringstermijn voor gebreken bij bouwwerken op grond van art. 7:761 lid 2 twintig jaar is.

Je gehoudenheid om als aannemer na te komen kan door middel van algemene voorwaarden dus vergaand worden beperkt.

Beoordeel dit artikel